Başvurular Ankara Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılmaktadır ve başvuruların son tarihi 01 Kasım 2023 olarak belirlenmiştir. Yazılı sınav ise 02 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşecektir.

Başvuru yapabilmek için adayların genel olarak Türk vatandaşı olmaları, doğum tarihlerinin 01 Ocak 1993 ve sonrasına denk gelmesi, kamu hizmetinden yasaklı bulunmamış olmaları, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezası almamış olmaları Banka işe alım süreçlerinde mülakat aşamasında başarısız olmamış olmaları, ve Banka'da çalışırken herhangi bir nedenle ilişiği kesilmemiş olmaları gerekmektedir.

Bununla birlikte, Uzman Yardımcılığı için ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak ya da mezun olacağına dair belge ibraz etmek gerekmektedir. Memur (Şube) / Memur (Müşteri İletişim Merkezi) pozisyonları için de ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak ya da mezun olacağına dair belge ibraz etmek şarttır. BT Kontrolör Yardımcılığı pozisyonu için de aynı şartlar geçerlidir.

Ayrıca, BT Kontrolör Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılığı için belirli illerde ikamet etme şartı bulunmaktadır. Başvurunun e-Devlet ikametgâh adresine göre değerlendirileceği belirtilmiştir. Başarılı olan adaylar atandıkları görev yerinde en az 5 yıl görev yapma zorunluluğuna tabidir.

Adayların lisans düzeyinde eğitim almış olmaları, belirli lisans bölümlerinden mezun olmaları veya mezuniyet belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Arabamdan Gelen Tıkırtıyı Nasıl Durdurabilirim? Arabamdan Gelen Tıkırtıyı Nasıl Durdurabilirim?

Bu bilgiler, resmi kaynaklardan alınmış olup, değişikliklere tabi olabilir. Başvuru yapmadan önce resmi kaynaklardan bilgi almanız önemlidir.

Editör: Kader GÜL