Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. İlköğrenimini Selanik'te tamamladıktan sonra, Manastır Askeri İdadisi'ne girdi. Buradaki eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra, 1899 yılında Harp Okulu'na girdi. Harp Okulu'nu birincilikle bitiren Atatürk, Harp Akademisi'ne devam etti. Harp Akademisi'nden de birincilikle mezun olan Atatürk, 1905 yılında teğmen rütbesiyle orduya katıldı.

57 yıllık ömrüne 11 savaş, 24 madalya, 13 kitap ve 1 ülke sığdıran; her ânını bu vatana adayan böylesi bir kahraman geçti bu topraklardan…

Atatürk, orduda görev yaptığı süre boyunca birçok önemli görevde bulundu. Balkan Savaşı, I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda önemli başarılara imza attı. Balkan Savaşı'nda, 31 Mart Vakası'nda ve I. Dünya Savaşı'nda gösterdiği başarılardan dolayı takdir gördü. Kurtuluş Savaşı'nda ise, büyük bir cesaret ve kararlılıkla Türk milletini zafere taşıdı.

Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nın ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu oldu. Cumhuriyetin ilanından sonra, Türkiye'nin çağdaş bir ülke haline gelmesi için büyük çaba gösterdi. Eğitim, sağlık, ekonomi ve kültür alanında birçok reform yaptı.

Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde, 57 yaşındayken hayatını kaybetti. Ancak, onun fikirleri ve ilkeleriyle Atatürkçü Düşünce, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini oluşturmaya devam etmektedir.

Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve hasretle anıyoruz.

Atatürk'ü anarken, onun bu ülke için yaptığı fedakarlıkları ve bıraktığı mirası hatırlamak gerekir. Atatürk, Türk milletinin bağımsızlığı ve özgürlüğü için her şeyini ortaya koyan bir liderdi. Onun ilke ve inkılapları, Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş bir ülke olarak gelişmesinde büyük rol oynamıştır.

Atatürk'ü anmak, sadece onun doğum ve ölüm yıldönümlerini kutlamakla olmaz. Onun fikirlerini ve ilkelerini benimsemek, onu yaşatmanın en iyi yoludur. Atatürk'ün ilkelerini benimsemek, çağdaş, özgür ve bağımsız bir Türkiye için çalışmaktır.

Atatürk'ü saygı ve hasretle anıyoruz. Onun fikirleri ve ilkeleriyle Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır.

Atatürk'ün fikir ve ilkelerinden bazıları şunlardır:

Cumhuriyet: Atatürk, cumhuriyeti, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." anlayışına dayanan, halkın kendi kendini yönettiği bir yönetim şekli olarak tanımlamıştır.
Milliyetçilik: Atatürk, milliyetçiliği, "Türk milletinin bağımsızlığını ve özgürlüğünü korumak ve geliştirmek." amacına yönelik bir ülkücülük olarak tanımlamıştır.
Halkçılık: Atatürk, halkçılığı, "Herkesin kanun önünde eşit olması, herkesin fırsat eşitliğine sahip olması." şeklinde tanımlamıştır.
Laiklik: Atatürk, laikliği, "Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması." şeklinde tanımlamıştır.
İnkılapçılık: Atatürk, inkılapçılığı, "Değişime ve yeniliğe açık olma." şeklinde tanımlamıştır.