İpekten sırmadan, tel tel yaratmış,
Telini bir ömre bedel yaratmış,
Sanki Vasfi için özel yaratmış,
Dört mevsim bir başka, taze saçların