Kısmi Çekim İmkanı: Katılımcılar, bireysel emeklilik birikimlerini sözleşmelerini sonlandırmadan önce belirli durumlarda kısmi olarak çekebileceklerdir. Bu durumlar arasında konut alımı, evlilik, doğal afet ve eğitim gibi özel nedenler bulunmaktadır.

Çekim Tutarı: Katılımcılar, birikimlerinin yüzde 50'sini çekebileceklerdir. Ancak bu tutarın minimum bir sınırlaması bulunmaktadır. Buna göre, bu haktan yararlanabilmek için brüt asgari ücretin 5 katı kadar (yaklaşık 67 bin TL) birikim yapılması gerekmektedir.

Devlet Katkısı: Devlet katkısı, çekim talebine göre değişebilecektir. Özellikle evlenme, konut alımı, eğitim ve doğal afet durumlarında devlet katkısı farklılık gösterecektir.

Başvuru ve İşlem Süreleri: Katılımcıların bu hakları kullanabilmek için belirli sürelerde belgeleri ibraz etmeleri gerekecektir. Örneğin, evlilik durumunda evlilik belgeleri iki aylık süre içinde sunulmalıdır.

3 Yıl Kalma Şartı: Kısmi çekim hakkından yararlanan katılımcılar için 3 yıl boyunca sisteme devam etme şartı getirilmiştir. Bu süre zarfında çıkış yapılırsa, ödenen tutarlar gecikme faiziyle geri alınabilir.

TES (Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi): Ayrıca, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) adı altında yeni bir sistem getirileceği belirtilmektedir. TES, işverenlerin primlerinin bir kısmının emeklilik sistemine aktarılmasını sağlayacak bir mekanizma olabilir.

Bu düzenlemelerle BES'in cazibesinin artırılması ve katılımcı sayısının daha da artması hedeflenmektedir. Katılımcılar, çeşitli özel nedenlerle birikimlerini kullanarak finansal ihtiyaçlarına cevap verebileceklerdir. Ancak bu tür finansal kararlar almadan önce, kişisel finans danışmanlığı almak ve özellikle uzun vadeli emeklilik hedeflerini göz önünde bulundurmak önemlidir.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili yeni düzenlemeler hakkında sizleri bilgilendirmek isterim. Resmi Gazete'de yayımlanan bu yönetmelikle, BES katılımcılarına önemli imkanlar sunulmuştur. İşte bu düzenlemelerin ana hatları:

1. Kısmi Çekim İmkanı: Artık BES birikimlerinizi sözleşmenizi sonlandırmadan önce, belirli özel durumlarda kısmi olarak çekebilirsiniz. Bu durumlar arasında evlilik, konut alımı, doğal afet ve eğitim gibi özel nedenler bulunmaktadır.

2. Çekim Tutarı: Bu düzenleme sayesinde birikimlerinizin yüzde 50'sini çekebilirsiniz. Ancak bu haktan yararlanabilmek için minimum bir birikim tutarı gerekmektedir. Brüt asgari ücretin 5 katı kadar (yaklaşık 67 bin TL) bir birikim yapmanız gerekecektir.

3. Devlet Katkısı: Devlet katkısı, çekim talebinizin türüne göre değişebilir. Özellikle evlenme, konut alımı, eğitim ve doğal afet durumlarında devlet katkısı farklılık gösterebilir.

4. Başvuru ve İşlem Süreleri: Bu haklardan yararlanabilmek için belirli sürelerde gerekli belgeleri ibraz etmeniz gerekecektir. Örneğin, evlilik durumunda evlilik belgesini iki aylık süre içinde sunmalısınız.

5. 3 Yıl Kalma Şartı: Kısmi çekim hakkından yararlanan katılımcılar için 3 yıl boyunca BES sistemine devam etme şartı getirilmiştir. Bu süre zarfında çıkış yaparsanız, ödediğiniz tutarlar gecikme faiziyle geri alınabilir.

Volvo, AB'nin Çinli Araçlara Ek Vergi Kararına Tepki Gösterdi Volvo, AB'nin Çinli Araçlara Ek Vergi Kararına Tepki Gösterdi

6. TES (Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi): Ayrıca, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) adı altında yeni bir sistem getirilecektir. TES, işverenlerin primlerinin bir kısmının emeklilik sistemine aktarılmasını sağlayacak bir mekanizma olabilir.

Editör: Egemen KEYDAL