İzinler ve Bildirimler:

Kiralanacak evin apartmanda bulunması durumunda, tüm komşuların izni alınmalı. Bir komşu bile muvafakat vermezse kiralama gerçekleşmeyecek.
Ev sahipleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan "turizm konutu" ruhsatı almalı.
Konaklayanların Bilgileri:

Ev sahipleri, konaklayan kişilerin bilgilerini düzenli olarak bildirmeli. Bu sayede evlerin yasa dışı amaçlarla kullanılmasının önüne geçilecek. Bu bilgiler, Emniyet'e ibraz edilmeli.
Levha Asma Zorunluluğu:

Ev sahipleri, istenilen belgeleri tamamlayarak kapılarına levha asmak zorunda. Bu levha ile evin günübirlik kiralama yapıldığı belirtilmeli.
Cezai Yaptırımlar:

Yasa dışı davranışlara cezai yaptırımlar getiriliyor. Kurallara uymayan ev sahiplerine 1 milyon TL'ye kadar ceza verilebilir.
Eksik Belgeler ve Devam Eden Kiralamalar:

Gerekli belgelerin tamamlanmaması veya kiralamanın devam etmesi durumunda ev mühürlenebilir.
Ek İzinler ve Zorunlu Eşyalar:

Ev sahiplerinden yangın merdiveni, yangın raporu belgesi, atıkların kontrolü belgesi gibi izinler alınmalı. Ayrıca evlerde havlu, saç kurutma makinesi ve nevresim takımı gibi zorunlu eşyaların bulundurulması istenebilir.
Vergi Düzenlemesi:

Bu tür kiralamalardan elde edilen gelirlerle ilgili vergi düzenlemesi yapılacak.
Bu düzenlemelerin yasalaşması halinde, günübirlik ev kiralamaları yapanların bu şartlara uymaları gerekecek. Ayrıca, belirlenen kurallara uymayanlara ciddi cezai yaptırımlar uygulanabilecek.

Diyarbakır'da Kaza: Tofaş Otomobil Ortadan İkiye Bölündü Diyarbakır'da Kaza: Tofaş Otomobil Ortadan İkiye Bölündü


Turizm Konutu Ruhsatı:

Ev sahiplerinin turizm konutu ruhsatı alabilmek için hangi belgelere ihtiyaç duyacakları ve bu sürecin nasıl işlediği hakkında daha fazla bilgi.
Ev Sahiplerinin Yükümlülükleri:

Ev sahiplerinin konaklayanları düzenli olarak bildirme süreci, bu bilgilerin Emniyet'e nasıl ibraz edileceği ve bu yükümlülüklerin ihlali durumunda uygulanacak cezalar.
Komşuların İzin Süreci:

Tüm komşuların izin vermesi gereken durumların nasıl yönetileceği, muvafakatnamelerin toplanması ve bu sürecin ev sahipleri için nasıl ilerlediği.
Levha Asma Detayları:

Levhaların boyutları, içeriği ve bu levhanın nasıl asılacağına dair daha fazla bilgi.
Cezai Yaptırımların Detayları:

Hangi durumların cezai yaptırımlara tabi olduğu, cezaların ne kadar olabileceği ve bu cezaların uygulanma süreci.
Eksik Belgeler ve Devam Eden Kiralamaların Sonuçları:

Gerekli belgelerin eksik olduğu durumda ne tür yaptırımların uygulanacağı ve kiralamanın devam etmesi durumunda evin nasıl mühürleneceği hakkında detaylar.
Vergi Düzenlemesi Ayrıntıları:

Günübirlik kiralamalardan elde edilen gelirlerin nasıl vergilendirileceği, vergi beyanı süreci ve vergi ödeme detayları.

Editör: Kader GÜL