Yerli üretimin küresel piyasalara karşı rekabet edememesi ve yabancı sermayenin avantajlı konumda olmasıyla yerli üreticilerin zor durumda olduğu vurgulanıyor. İthalatın yerli üretimi olumsuz etkilediği belirtiliyor. Özellikle ithal cevizin, yerli cevize göre daha ucuz satılmasının sebepleri tartışılıyor. Burada, ithal ürünün lojistik ve maliyet avantajlarıyla yerli ürünün gerisinde kaldığına dikkat çekiliyor. Bu durumun, ülkedeki tarım politikalarının gözden geçirilip yerli üretimin desteklenmesi gerekliliğini ortaya koyduğu ifade ediliyor.

Bu eleştirileri yapan yazara göre, "California cevizi oyunu" adı verilen bu durum, üreticiyi bitirme ve pazar payını artırma amacıyla gerçekleştiriliyor.

California Cevizi Oyunu ve Türkiye'nin Tarım Politikaları

Ülkemizdeki tarım sektörü, son yıllarda önemli zorluklarla karşı karşıya. AKP'nin izlediği küreselci tarım politikaları, yerli üreticileri olumsuz etkiliyor. Bu politikaların sonucunda, yerli üreticiler uluslararası piyasalara karşı rekabet edemeyip üretim yapmaktan vazgeçiyorlar. Bu da yerli tüketiciyi yabancı ürünlere mahkum ediyor.

NASCAR: Amerika'nın En Popüler Yarış Serisi NASCAR: Amerika'nın En Popüler Yarış Serisi

Özellikle ithalatın yerli üretimi zorlayıcı etkileri görülüyor. Örneğin, ithal cevizlerin yerli cevizlerden daha ucuz olması, akıl dışı bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bu farklılık, lojistik masraflar ve döviz kurları gibi etkenlerle açıklanamayacak kadar büyük. Üstelik, yerli üreticinin üretim maliyetlerinin artmasına sebep olan yakıt, gübre, ilaç ve tohum gibi girdiler de cabası.

Bir başka dikkat çeken nokta ise, yerli üreticinin ürünlerinin yurtdışında daha pahalı satılması. Şeytani bir amaçla üretimin artırılması ve bu ürünlerin daha yüksek fiyatlarla piyasaya sürülmesi, hem yerli üreticiyi hem de tüketiciyi zarara uğratıyor. Bu durumun arkasında, yerli üretimi zayıflatıp uluslararası pazarlarda daha fazla yer kapma amacı olduğu düşünülüyor.

Yerli Üretimi Destekleme Çağrısı

"Gıda Dedektifi" adlı bir sosyal medya hesabının paylaşımında da vurgulandığı gibi, yerli üreticinin desteklenmesi ve tarım politikalarının gözden geçirilmesi büyük önem taşıyor. Aksi halde, ülkemiz kendi ürünlerini dışarıdan ithal edilenlerden daha pahalı tüketmeye devam edecek.

Tarım sektörünün yerli üreticiyi koruyacak ve geliştirecek politikalarla desteklenmesi, ülkemizin kendi kaynaklarını etkin bir şekilde kullanabilmesi açısından kritik öneme sahip. Ayrıca, tüketicilerin de yerli ürünlere daha fazla önem vermesi ve destek olması, bu sürecin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için hayati bir adım olacaktır.

Editör: Kader GÜL