Yeni dönemde zorunlu trafik sigortalarında önemli bir düzenleme yapıldı. Artık sigorta şirketleri, belirli süre içinde zorunlu trafik sigortası teklifi alamayan araç sahiplerinin prim miktarlarını belirlemek için SEDDK'ye başvuracak. Bu düzenleme, sigorta şirketlerinin bazı araçlara teklif vermekten kaçındığı durumlarda devreye girerek trafik sigortasının yapılmasını sağlayacak.Zorunlu Trafik Sigortası Yeniliği Teklif Alamayanlara SEDDK Müjdesi!Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı ve "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik" başlığı altında belirtildi. Bu düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli olacak ve uygulanmasından Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı sorumlu olacak.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, belirlenen süre içerisinde sigorta prim teklifi alamayan araç sahiplerinin araçları, grubuna bakılmaksızın Havuz kapsamına alınacak ve bu araçlara uygulanacak azami prim tutarları SEDDK tarafından belirlenecek.

Kredi Kartı Limitlerinde Yeni Düzenlemeler Kredi Kartı Limitlerinde Yeni Düzenlemeler

Bu düzenleme, araç sahipleri için önemli bir değişiklik getiriyor ve zorunlu trafik sigortası teklif alamayanlara alternatif bir çözüm sunuyor.

Zorunlu Trafik Sigortalarında Yeni Dönem Başladı: Araç Sahipleri Dikkat!

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK), zorunlu trafik sigortası konusunda önemli bir adım attı. Yayımlanan yeni yönetmelik değişikliği ile beraber, sigorta şirketlerinin teklif vermekten kaçındığı durumlar için azami prim tutarları belirlenecek. Bu düzenleme, zorunlu trafik sigortası teklifi alamayan araç sahiplerini korumayı amaçlıyor.

Yayınlanan yönetmelik değişikliğine göre, belirli bir süre içerisinde zorunlu trafik sigortası teklifi alamayan araç sahiplerinin prim miktarları SEDDK tarafından tespit edilecek. Bu adım, sigorta şirketlerinin bazı araçlara teklif vermekten kaçındığı durumlarda trafik sigortasının yapılmasını sağlamak amacıyla atıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile ilgili yapılan açıklamada, "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik" başlıklı düzenlemenin yayımlandığı belirtildi. Bu düzenleme, yayım tarihinden itibaren yürürlük kazanacak ve uygulanmasından Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı sorumlu olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte şu maddeler yer aldı:

"Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik"

MADDE 1: 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Ek- 4’ünün 1 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Kurul, belirlenen süre içerisinde bu Yönetmelik kapsamında sigorta prim teklifi alamayan işletenlerin araçlarının grubuna bakılmaksızın Havuz kapsamına alınmasına ve bunlara uygulanacak azami prim tutarlarına karar vermeye yetkilidir.”

MADDE 2: Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3: Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Ayrıca, sigorta şirketlerinin belirli kriterlere dayanarak teklif vermekten kaçınmalarının önüne geçilerek adil bir sistem oluşturulmuş olacak. Araç sahipleri, bu değişiklikle birlikte daha güvende hissedecekler ve trafikteki risklere karşı daha iyi korunmuş olacaklar.

Editör: Kader GÜL