Genel Sağlık Sigortası borçları siliniyor

Türkiye'de herhangi bir işte çalışmayan, eşi veya ebeveyni üzerinden bakılmakla yükümlü olmayan kişilerin genel sağlık sigortası primini ödemesi zorunludur. Primi ödemeyenler için yapılandırma yasalarıyla geçmişte kolaylık sağlanmıştı. Şimdi ise Genel Sağlık Sigortası borçlarının tümüyle silinip affedilmesi gündemde.

Düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek?

Düzenleme, 31 Aralık 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Hangi borçları kapsayacak?

Düzenleme, 1 Ocak 2014'ten öncesine ait borçlar için geçerli olacak. Yani 10 yılın üzerindeki borçlar silinecek. Ödenmiş olanlar ödedikleri ücretleri geri alamayacaklar.

Gelir testi şartı olacak mı?

Düzenlemede gelir testi şartı getirilip getirilmeyeceği henüz netleşmedi. Ancak SGK Uzmanı Murat Bal, gelir testi ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor.

Düzenlemeden kimler yararlanacak?

Düzenleme, 4 milyon kişiyi ilgilendirmesi bekleniyor. Bu kişiler, 1 Ocak 2014'ten önce herhangi bir işte çalışmamış, eşi veya ebeveyni üzerinden bakılmakla yükümlü olmayan kişiler olacak.

Düzenleme ile ilgili değerlendirmeler

Türkiye'nin Doğal Gaz Üretiminde Dev Adım: Karadeniz'deki Keşif Enerji Sektörünü Sallıyor! Türkiye'nin Doğal Gaz Üretiminde Dev Adım: Karadeniz'deki Keşif Enerji Sektörünü Sallıyor!

Düzenleme, Genel Sağlık Sigortası borçlarının önemli bir kısmının silinmesini sağlayacak. Bu durum, hem borçlu vatandaşlar hem de Sosyal Güvenlik Kurumu için önemli bir rahatlama sağlayacak.

Ancak gelir testi şartı getirilirse, düzenlemenin kapsamı daraltılabilir. Bu durumda, daha az sayıda kişi düzenlemeden yararlanabilecek.

Düzenlemenin kapsamını genişletmek için

Düzenleme, 1 Ocak 2014'ten öncesine ait borçlar için geçerli olmakla birlikte, 2014-2023 yılları arasında ödenmemiş borçlar için de bir düzenleme yapılabilir.
Düzenleme, sadece herhangi bir işte çalışmayan, eşi veya ebeveyni üzerinden bakılmakla yükümlü olmayan kişileri değil, diğer kesimleri de kapsayacak şekilde genişletilebilir. Örneğin, işsiz kalanlar, emekli olanlar, tarımsal faaliyette bulunanlar gibi kesimler de düzenlemeden yararlanabilir.
Düzenlemenin kapsamını genişletmek için örneklendirme

1 Ocak 2014'ten öncesine ait borçlar için düzenleme:
2013 yılındaki Genel Sağlık Sigortası prim borcu olan bir kişi, düzenlemeden yararlanarak borcunu sildirebilir.
2012 yılındaki Genel Sağlık Sigortası prim borcu olan bir kişi, düzenlemeden yararlanarak borcunu sildirebilir.
2014-2023 yılları arasında ödenmemiş borçlar için düzenleme:
2022 yılındaki Genel Sağlık Sigortası prim borcu olan bir kişi, düzenlemeden yararlanarak borcunu sildirebilir.
2021 yılındaki Genel Sağlık Sigortası prim borcu olan bir kişi, düzenlemeden yararlanarak borcunu sildirebilir.
Diğer kesimleri de kapsayacak şekilde düzenleme:
İşsiz kalan bir kişi, düzenlemeden yararlanarak Genel Sağlık Sigortası prim borcunu sildirebilir.
Emekliye ayrılan bir kişi, düzenlemeden yararlanarak Genel Sağlık Sigortası prim borcunu sildirebilir.
Tarımsal faaliyette bulunan bir kişi, düzenlemeden yararlanarak Genel Sağlık Sigortası prim borcunu sildirebilir.
Düzenlemenin kapsamını genişletmenin faydaları

Düzenlemenin kapsamını genişletmek, daha fazla kişinin yararlanmasını sağlayacaktır.
Düzenleme, hem borçlu vatandaşlar hem de Sosyal Güvenlik Kurumu için önemli bir rahatlama sağlayacaktır.
Düzenleme, sağlık hizmetlerine erişimde fırsat eşitliğini artıracaktır.

Editör: Kader GÜL