Toplamda 1 milyon 44 bin 846 kişi başvuruda bulunmuş ve 875 bin 987 aday sınava katılmış. Bunun sonucunda 100 bin öğrenci burs almaya hak kazanmış. Metinde ayrıca, burs ücretinin aylık 863 TL olduğu, ödemelerin Ekim ayının başından itibaren yapılacağı belirtilmiş.

Ayrıca, sınav sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlandığı ve okul müdürlüklerinin isteği üzerine sınav sonuç belgelerini elektronik ortamda alıp mühürleyerek öğrenci velilerine ya da öğrencilere vereceği bilgisi de verilmiş.


3 Eylül Pazar günü, 785 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde 3 bin 590 okul ve 55 bin 475 salonda gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın sonuçları sonunda açıklandı. Bu yıl burs kontenjanı 70 bin iken, 100 bin olarak güncellenmiş ve deprem bölgesi için ayrılan 30 bin kontenjan öğrencilere sunuldu.

Online Eğitimde Yapay Zeka Kullanımının Geleceği Online Eğitimde Yapay Zeka Kullanımının Geleceği

Sınavda, devlet koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan 3 bin 871 öğrenci sınava katıldı ve bu öğrencilere tamamına burs imkânı sağlandı. Ayrıca, depremzede çocuklar için başvuran 8 bin 769 öğrenciden 6 bin 925'i sınava girdi ve bu öğrenciler de burs imkânından faydalandırıldı.

Toplamda 1 milyon 44 bin 846 kişi bursluluk sınavına başvurdu ve 875 bin 987 aday sınavı gerçekleştirdi. Sonuç olarak, 100 bin öğrenci burs almaya hak kazandı.

Burs Ücreti ve Ödemeler: 2023 İOKBS Bursları

2023 yılında geçerli olacak burs ücreti aylık 863 TL olarak belirlendi. Ödemeler, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren yapılacak.

Sınav Sonuçlarının Nasıl Hesaplandığı: İOKBS Puan Hesaplama İşlemleri

Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

Her test için hesaplanan standart puanlar, belirli katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

Cevap anahtarında hata olması durumunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, doğru seçenekler dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak puanlama yapılır. Sınavı yapılmasına rağmen, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Editör: Kader GÜL