Ev Yapımı Tatlılarda Yaratıcılık Sınır Tanımıyor: İşte Bisküvili Tarifler! Ev Yapımı Tatlılarda Yaratıcılık Sınır Tanımıyor: İşte Bisküvili Tarifler!

Amenerrasulü duası, Bakara Suresi içerisinde yer almaktadır. Bu dua, Türkçe ve Arapça okunuşuyla birlikte, anlamıyla birlikte oldukça yoğun ilgi görmektedir. Amenerrasulü duasının, son iki ayetinin fazileti hakkında birçok sahih hadis rivayet edilmiştir. İşte Amenerrasulü duasının Türkçe Arapça okunuşu ve anlamı:

Amenerrasulü Duası Türkçe Okunuşu

"Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihı vel mü'minun. Küllün amene billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülih. La nüferriku beyne ehadim mir rusülih ve kalu semı'na ve eta'na ğufraneke rabbena ve ileykel masıyr. La yükellifüllahü nefsen illa vüs'aha. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena la tüahızna in nesına ev ahta'na rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezıne min kablina. Rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih. Va'fü anna, vağfir lena, verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirın."

Amenerrasulü Duası Arapça Okunuşu

Dua-1

Amenerrasulü Duası Anlamı (Diyanet Meali)

"Allah’ın elçisi ve müminler, rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. 'O’nun elçileri arasında ayırım yapmayız' ve 'İşittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz rabbimiz, gidiş sanadır' dediler.

Allah hiçbir kimseyi, gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz; lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme! Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma! Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur! Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın; artık inkârcı topluluğa karşı bize yardım et!"

Bu duanın anlamı oldukça derin ve manidardır. İman edenlerin Allah’a olan teslimiyetini ve dua etme şeklini anlatmaktadır. Amenerrasulü duası, sadece bir dua olmanın ötesinde, müminlerin yaşam biçimini ve Allah'a olan bağlılığını ifade eder.