Sudem Şener Yazar Haber'de yazar olarak görev yapmaktadır.

Okul öncesi eğitiminden sonra Hocailyas İlkokulu'nda öğretim hayatına devam etti. Sonrasında Setbaşı Ortaokulu ve Bilfen Koleji'nden mezun oldu. Ortaokul yıllarında aktif olarak müzikle ilgilenmiş ve okul korosunda bir dönem solistlik yapmıştır.  Üniversite hayatına Celal Bayar Üniversitesi'nde başlamış, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ikinci sınıf öğrencisidir. Başkent Üniversitesi'nden İnsan Kaynakları Yöneticiliği, İstanbul Rumeli Üniversitesi'nden Çocuk Mahremiyet Eğitimi, Stresle Mücadele Eğitimi ve Tükenmişlik Sendromu ve B&S Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezinden Resim Analizleri uygulayıcı eğitimi aldı. Almış olduğu eğitimlerin yanında otuzdan fazla seminer programına da katılım sağlamıştır. Kişisel gelişimi için çalışmayı sevdiğini söyleyen Sudem hedeflerni bu yönde belirlemeye devam ediyor.  Önümüzdeki yıllarda insanların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapmayı ve psikolojik destek sağlamasını en büyük hedefi olarak adlandırıyor.