İslam inancına sahip olan Müslüman toplumu, Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getirmek ve dinin emirlerini uygulamak için Kuran ve sünnete dayalı ibadetlerini yerine getirir. Bu ibadetler sırasında Kuran ve sünnete uygun dua edilir. Celculitiye veya Celcelutiye duası, bu gizemli dualar arasında yer almaktadır.

Celcelutiye Duası Nedir?

İslam inancına sahip olan Müslüman toplumu, Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getirmek ve dinin emirlerini uygulamak için Kuran ve sünnete dayalı ibadetlerini yerine getirir. Bu ibadetler sırasında Kuran ve sünnete uygun dua edilir. Celculitiye veya Celcelutiye duası, bu gizemli dualar arasında yer almaktadır.

Celcelutiye Duası Nedir?

Celcelutiye duası, Hazreti Ali'nin meşhur kasidelerinden biridir. Bu kasidede Allah'ın isimlerinin birçoğu bulunmaktadır. Ayrıca bu dua İbrani dilinde de mevcuttur. Celcelutiye dua, değerli bir niyaz olarak tanımlanır ve büyük bir dua olmanın yanı sıra geniş ve derin anlamlar içerir.

Dua, büyük bir sır olan İsmi Azam'la birlikte dünya ve ahiret hazineleri içinde bulunan bir hazine olarak nitelendirilir. Bu dua hakkında büyük İslam alimlerinin ve imamlarının görüşleri bulunmaktadır. Celcelutiye duasına büyük önem vermişler ve cevşen gibi değerli olduğunu belirtmişlerdir. Bu dua 101 kasideden oluşur ve Allah'ın isimleri ve sırlarını içerir.

Celcelutiye Duasının Sırları

Celcelutiye duasının arşı ala kenarına yazıldığı rivayet edilir. Meleklerin bu dua ile arşı kaldırdığı söylenir. Ayrıca bu dua, güneşin kalbinde de bulunmaktadır ve güneş, kalbindeki bu sır sayesinde ışık saçar. Ayın kalbine de yazıldığı söylenen bu dua, ayda güneş gibi ışık verir. Hz. Cebrail'in kanadına yazıldığına inanılan bu dua sayesinde Hz. Cebrail, yer ile gök arasında görevini icra eder.

Celcelutiye Duası Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Bu duanın Arapça okunuşuyla başlayan Türkçe anlamı, bütün sırların hazinesi olan "Bismillah"la başlarım, ruhum içinde bulunan sırların gizlendiği hazineyi onun sayesinde keşfetti, anlamına gelmektedir. Duanın ikinci kısmı ise "Ve salleytü bissanî ala hayri halkıhî, Muhammedin men zahad dalalete velğalet" şeklindedir ve Peygamber Efendimiz'e salavat getirir.

Celculitiye Duası Faziletleri ve Faydaları

Bu dua, çeşitli durumlar için okunur ve sonuçları Allah'tan beklenir, çünkü şifa ve çare ancak O'nun izniyle olabilir:

 • Kuraklık için okunur.
 • Korkulan kişilere karşı güven sağlamak için okunur.
 • Hürmet ve sevgi için Pazartesi günü taşınması tavsiye edilir.
 • Yangın ve ateşten korunmak için 7 defa okunur.
 • Denizlerdeki fırtınalardan korunmak için okunur.
 • Düşmandan gelecek kötülüklerden ve dedikodulardan korunmak için okunur.
 • Hastalıklara şifa ve dertlere deva olmak için okunur.
 • Hamile kadınların rahat bir hamilelik geçirmesi için okunması tavsiye edilir.
 • Borçlardan kurtulmak isteyenlerin bolca okuması önerilir.

Ayrıca bu dua İbrani dilinde de mevcuttur. Celcelutiye dua, değerli bir niyaz olarak tanımlanır ve büyük bir dua olmanın yanı sıra geniş ve derin anlamlar içerir.

Dua, büyük bir sır olan İsmi Azam'la birlikte dünya ve ahiret hazineleri içinde bulunan bir hazine olarak nitelendirilir. Bu dua hakkında büyük İslam alimlerinin ve imamlarının görüşleri bulunmaktadır. Celcelutiye duasına büyük önem vermişler ve cevşen gibi değerli olduğunu belirtmişlerdir. Bu dua 101 kasideden oluşur ve Allah'ın isimleri ve sırlarını içerir.

Celcelutiye Duasının Sırları

Celcelutiye duasının arşı ala kenarına yazıldığı rivayet edilir. Meleklerin bu dua ile arşı kaldırdığı söylenir. Ayrıca bu dua, güneşin kalbinde de bulunmaktadır ve güneş, kalbindeki bu sır sayesinde ışık saçar. Ayın kalbine de yazıldığı söylenen bu dua, ayda güneş gibi ışık verir. Hz. Cebrail'in kanadına yazıldığına inanılan bu dua sayesinde Hz. Cebrail, yer ile gök arasında görevini icra eder.

Celcelutiye Duası Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Memur Haberleri Hangi Siteden Okunmalıdır? Yazar Haber'den Okuyabilirsiniz! Memur Haberleri Hangi Siteden Okunmalıdır? Yazar Haber'den Okuyabilirsiniz!

Bu duanın Arapça okunuşuyla başlayan Türkçe anlamı, bütün sırların hazinesi olan "Bismillah"la başlarım, ruhum içinde bulunan sırların gizlendiği hazineyi onun sayesinde keşfetti, anlamına gelmektedir. Duanın ikinci kısmı ise "Ve salleytü bissanî ala hayri halkıhî, Muhammedin men zahad dalalete velğalet" şeklindedir ve Peygamber Efendimiz'e salavat getirir.

Celculitiye Duası Faziletleri ve Faydaları

Bu dua, çeşitli durumlar için okunur ve sonuçları Allah'tan beklenir, çünkü şifa ve çare ancak O'nun izniyle olabilir:

 • Kuraklık için okunur.
 • Korkulan kişilere karşı güven sağlamak için okunur.
 • Hürmet ve sevgi için Pazartesi günü taşınması tavsiye edilir.
 • Yangın ve ateşten korunmak için 7 defa okunur.
 • Denizlerdeki fırtınalardan korunmak için okunur.
 • Düşmandan gelecek kötülüklerden ve dedikodulardan korunmak için okunur.
 • Hastalıklara şifa ve dertlere deva olmak için okunur.
 • Hamile kadınların rahat bir hamilelik geçirmesi için okunması tavsiye edilir.
 • Borçlardan kurtulmak isteyenlerin bolca okuması önerilir.