Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre he bir mali yıl için kapsamına giren kurum ve kuruluşlarının; memur ve öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri yıllık atama sayısı Cumhurbaşkanınca belirlenmekte. Ama her sene olduğu gibi bu dağılımlar sangi bir gelenk olmuş gibi 2. ayın sonu veya Martın başlarında yayımlanıyordu. Bu sene ise süreç hala başlamadı. Bu ise personeli mağdur ediyor.

Sosyal Medya Aracılığıyla Paylaşım Yapan Memura Disiplin Cezası Sosyal Medya Aracılığıyla Paylaşım Yapan Memura Disiplin Cezası

Halbuki 2 sayılı CBK'da bu bir takvime bağlamalı ve Aralık ayında belirli olmalıdır.

Kadro dağılımları çok kısıtlı olabilir mi?

Diğr taraftan Gazete Memur'un kulislerden elde ettiği bilgiye göre 2024 yılı için kadro dağılımında ciddi kısıtlamalar yapılacağı söyleniyor. Geçmiş yıllarda aşırı fazla verilen izinlerin de bunda etkisi olduğunu söyleyen kaynaklar "bol keseden dağıtılan" atama ve sözleşmeli personel izinlerinin gereksiz yığılmalara sebep olduğunu belirtti.

Adı konmasa da seçim sonrası için sıkça dillendirilen harcamaları azaltma tedbirleri doğrultusunda personel alımlarıda yavaşlayacak gibi.

Deprem bölgesi ile yeni kurulan üniversitelere özel uygulama var mi?

Deprem bölgesine yapılacak naklen atamalar ile yeni kurulan üniersitelerin personel ihtiyacının diğer kurumlardan naklen gelmek isteyen personelin geçişine imkan verecek şekilde kontenjan sınırlamasına tabi tutulmaması yönünde uzun zamandır bir beklenti var. Bakalım bu sefer buna imkan verilecek mi?

2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddesi şu şekilde

Açıktan ve nakil suretiyle atama sayıları

MADDE 11 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlarının; memur ve öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri yıllık atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin hususlar, öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınmak suretiyle Cumhurbaşkanınca belirlenir.

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlarca 657 sayılı Kanunun 59 uncu ve 92 nci maddeleri uyarınca yapılabilecek açıktan atamalar için Cumhurbaşkanlığından izin alınması zorunludur.