Depremzedelere Konut Bağışlarına KDV Muafiyeti: Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 6 Şubat tarihli depremlerin ardından Şanlıurfa ve diğer bazı illerde meydana gelen depremler sonucu afetzedelere yardım amacıyla yapılan konut bağışlarına KDV muafiyeti getirilmiştir.

Tebliğ Değişikliği: Bu düzenleme, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile yürürlüğe girmiştir.

Muafiyet Süresi: Depremler nedeniyle afet bölgesi ilan edilen bölgelerde, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile yapılan protokol çerçevesinde afetzedelere bağışlanacak konutların inşası sırasında kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına verilen malzeme ve hizmetler, 31 Aralık 2024 tarihine kadar KDV'den muaf tutulacaktır.

Vip Görev Sitesinde En Çok Kazandıran Görevler Vip Görev Sitesinde En Çok Kazandıran Görevler

Kapsam: KDV muafiyeti, AFAD ile imzalanan bağış protokolü çerçevesinde afetzedelere bağışlanacak konutların inşası için kullanılan malzeme ve hizmet alımlarını içermektedir. İnşaat dışındaki yapılar (işyerleri, fabrikalar, alışveriş merkezleri, camiler, parklar, okullar, hastaneler, sosyal tesisler vb.) ve mevcut konutların tadilatı, bakımı ve onarımı KDV muafiyeti kapsamına girmemektedir.

Başvuru ve Onay: Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, KDV muafiyetinden faydalanabilmek için AFAD ile bağış protokolü imzalamalıdır. İstisna, sadece konut inşası için kullanılan malzeme ve hizmetleri içermektedir. Konutların çevresel düzenlemeleri ve ek tesisler istisna kapsamı dışındadır.

Ekipmanlar: Konutların bir parçası olarak kabul edilen bazı ekipmanlar (mutfak dolapları, banyo dolapları, panel radyatörler, kombiler, duşakabinler, küvetler) KDV muafiyeti kapsamında bulunmaktadır. Ancak mobilya, beyaz eşya, perdeler, avizeler, televizyonlar gibi eşyalar istisna kapsamına girmemektedir.

Nakit Bağışlar ve Ücretsiz Teslimatlar: AFAD'a nakit bağışlar, bu kurum tarafından yaptırılan konutların inşaatında KDV muafiyatını etkilememektedir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından inşa edilen konutların AFAD'a ücretsiz olarak teslim edilmesi de KDV muafiyeti kapsamında değerlendirilmektedir.

Geçerlilik Süresi ve Güncelleme: Bu KDV muafiyeti düzenlemesi, 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerlidir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının KDV mükellefiyeti olup olmamasına bakılmaksızın uygulanacaktır. Projelerin süreleri ile sınırlı olarak istisna belgesi verilecek ve sürelerin güncellenmesi durumunda belgeler de güncellenecektir.

Taşınmaz Satışları: 15 Temmuz 2023 tarihinden önce kurumların aktiflerinde bulunan taşınmazların satışı ile ilgili olarak KDV istisnası uygulanmaya devam edeceği belirtilmiştir.

Bu düzenlemeler, depremzedelere yardım amacıyla yapılan konut bağışlarını teşvik etmek ve kolaylaştırmak amacıyla getirilmiştir.


Türkiye'de depremzedelere yönelik yapılan konut bağışlarına ilişkin KDV muafiyeti ile ilgili yeni düzenlemeler, afet bölgesindeki mağdurlara destek sağlama amacı taşıyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremin ardından Şanlıurfa ve diğer illerde meydana gelen depremler sonrasında afetzedelere yardım etmek isteyen vatandaşlar ve kamu kuruluşları için önemli bir teşvik unsuru sunuyor.

Yeni düzenlemeye göre, AFAD ile imzalanan bağış protokolü çerçevesinde afetzedelere bağışlanacak konutların inşası için kullanılan malzemeler ve hizmetler KDV muafiyeti kapsamına alınmıştır. Ancak bu muafiyet sadece konutların inşası için geçerli olup, işyerleri, fabrikalar, camiler gibi konut olmayan yapıları veya mevcut konutların tadilatını kapsamamaktadır.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, AFAD ile bağış protokolü imzalamaları gerekmekte ve bu protokolün çerçevesinde projeleri hazırlamaları beklenmektedir. KDV muafiyeti, 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerlidir ve projelerin süreleri ile sınırlı olarak verilen istisna belgesi ile izlenir.

Bu düzenleme, depremzedelere yardım amacı taşıyan gönüllü kuruluşları, hayırseverleri ve kamu kurumlarını teşvik ederek afetzedelere daha fazla konut sağlama çabalarını desteklemektedir. Ayrıca, taşınmaz satışlarında da KDV istisnasının devam etmesi, afet sonrası toparlanma çabalarını hızlandırmaya yönelik bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Editör: Egemen KEYDAL