Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim? Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?

Devlet Memurlarında Derece ve Kademe Nedir?

Devlet Memurları Kanunu (657 sayılı Kanun), devlet memurlarının kıdem ve liyakatlerini belirlemek amacıyla bir puanlama sistemini öngörmektedir. Bu sistem, memurların görevdeki yıllarına ve mezun oldukları okula göre başlangıç derecelerini belirler. Genellikle, memurlar göreve 9/1 derecesinde başlarlar, bu ifade 9. derece ve 1. kademe anlamına gelir.

Derece ve Kademe İlerlemesi Nasıl Gerçekleşir?

Memurların derece ve kademe ilerlemesi için belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Örneğin, memurun bulunduğu kademede 1 yıl süreyle hizmet vermesi ve bir üst kademeye geçebilmesi için boş kadro olması gerekmektedir. Ayrıca, memurların mezuniyet tarihleri, daha önceki memuriyet deneyimleri ve göreve başladıkları tarih gibi faktörler de başlangıç derecelerini belirler.

Derece Kademe Nedir? Nasıl Hesaplanır? Hesaplama Robotu Derece Kademe Nedir? Nasıl Hesaplanır? Hesaplama Robotu

Kademe İlerlemesi Örnekleri:

 • 9/1
 • 9/2
 • 9/3
 • 8/1
 • 8/2
 • 8/3
 • 7/1

Bu örnekte, memurun sağ tarafta bulunan rakamı 3'e kadar artar. Memurların kademe ilerlemesi için 2 temel şart vardır: mevcut kademede 1 yıl hizmet ve bir üst kademede boş kadro.

Derece ve Kademe Yükselten Faktörler:

 • Aynı kademede 1 yıl süreyle hizmet
 • 8 yıl boyunca disiplinsiz görev yapmış olmak (1 kademe verilir)
 • Olağanüstü kanunlarla Devlet tarafından tanınan haklar
 • Lisans veya ön lisans programından mezun olmak

Memurlukta Kaç Yılda Bir Derece Alınır?

Devlet memurları her yıl bir kademe ilerlemesi alır ve 3 yılın sonunda bir derece ilerlerler. Üst kademeye geçebilmek için belirli hizmet sürelerini tamamlamak veya üst kademede boş kadro olması gerekmektedir.

Derece Kademe Hesaplama 2024

Derece ve kademe hesaplaması, memurun göreve başladığı tarihe, terfi tarihine, başlangıç derecesine ve ek kademe bilgilerine dayanır. Bu hesaplamalar, e-Devlet üzerinden yapılabileceği gibi kurum içi personel işleri biriminden de öğrenilebilir.

e-Devlet Derece Kademe Sorgulama 2024

e-Devlet üzerinden memurların yan ve dik hizmet sürelerini sorgulama işlemi mümkündür. Derece ve kademe bilgilerini öğrenmek için memurlar bu hizmeti kullanabilirler.

Derece Kademe İlerlemesi Maaş Farkı 2024

Memurların derece ve kademelerinin artması maaşlarında artışa neden olur. Derece kademe ilerlemesi maaş farkı tutarı net olarak belirtilememekle birlikte, üst kademeye geçildiğinde maaş ve tazminatlarda artış olacağı unutulmamalıdır.

Devlet memurlarının kariyerlerinde ilerlemelerini sağlayan derece ve kademe sistemleri, belirli hizmet şartlarına bağlı olarak gerçekleşir. Memurların eğitim durumlarına, disiplin durumlarına ve hizmet sürelerine göre ilerleyen bu sistem, adil bir değerlendirme prensibine dayanmaktadır.

Editör: Çetin KEYDAL