Memurlukta derece ve kademe nedir? 657 sayılı Devlet Memurları kanununda belirtilen ve memurların kıdemlerini ortaya koyan puanlama sistemine derece kademe adı verilmektedir. Her kamu kuruluşunun bir TMK adı verilen kuruluş kadroları mevcuttur. Bu kadrolarda görevli memurlar belirli kıdem yıllarına göre alınırlar ve devam ederler. Memurların hizmete başladıkları tarihlerde mezun oldukları okul ve daha önce memuriyet yapıp yapmadıklarına göre başlangıç dereceleri belirlenir. Genel itibariyle memurlar dokuzun biri olarak göreve başlarlar. Bu göstergenin yazılışı ise 9/1 olarak ifade edilir.

9 Dereceyi İfade Ederken Sağda Bulunan 1 Rakamı Kademeyi Göstermektedir!

Kademe Derece

Derece Kademe İlerlemesi Maaş Farkı Hesaplaması

Kademe Nasıl İlerler? 2024

Örneğin 9/1’den göreve başlayan bir memurun derece kademesi şöyle ilerlemektedir.

9/1
9/2
9/3
8/1
8/2
8/3
7/1
Yukarıdaki örnekte de görüldüğü üzere sağ tarafta bulunan rakam, 3 rakamına doğru artış göstermektedir. Memurun kademesinin ilerleyebilmesi için 2 önemli şart vardır. Bunlar;

Memurun bulunduğu kademede 1 yıl süre ile hizmet yapması gerekir.
Memurun bir üst kademeye geçebilmesi için boş kadro olması gerekmektedir.
Eğer memur aday memur ise kadro alana kadar aday memurluk sona erene kadar kademesi ilerlemez.

Yirmi dört sene sonunda sekiz derece geçilir: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 ve 2… (2/3’e ulaşılır.)

3 sene sonunda 9/3
6 sene sonunda 8/3
9 sene sonunda 7/3
12 sene sonunda 6/3
15 sene sonunda 5/3
18 sene sonunda 4/3
21 sene sonunda 3/3
24 sene sonunda 2/3
28 sene sonunda 1/4
Sonuçta aynı şartlarda 1’in 4’üne ulaşmak için 28 sene çalışmak gerekiyor.
Derece Kademe İlerlemesi İçin Nereye Başvurulur?
Memurun kademe ilerlemesi için herhangi bir makama başvurması gerekmez. Ancak memura kademe ilerlememesinin durdurulmasına ilişkin bir disiplin cezası verilirse, bu cezaya karşı kurumun bulunduğu bölgede ki yetkili idari mahkemeye dava açabilme hakları saklıdır. Örneğin memur 01/06/1995 tarihinde işe başlamış ise her yıl 01/06/…. tarihinde kademesi yükseltilir.

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 Personel Alımı Başvuru Şartları Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 Personel Alımı Başvuru Şartları

Dereceyi veya kademeyi yükselten faktörler şunlardır;

Aynı kademede 1 aynı derecede 3 yıl kalmış olmak,
8 yıl cezasız görev yapmış olmak ile 1 kademe verilmesi,
Olağanüstü kanunlar ile Devlet’in hak tanıması,
Herhangi bir okulun lisans veya ön lisans programından mezun olmak.
Öğretmen derece kademe yönetmeliği hakkında detaylı bilgi almak için mevzuatı inceleyebilirsiniz.

8 Yıla Bir Kademe Ne Zaman Verilir?

Son 8 sene içerisinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara devlet tarafından verilen mükafat niteliğinde kademe ilerlemesine uygulamasıdır. Eğer memur bu sürede kesinleşmiş bir disiplin cezasına maruz kalmış ise takla kademesi alamaz ve bir üst kademeye terfi ettirilmez. Derece kademe tablosu üzerinden inceleme yapabilirsiniz. 8 yıla 1 kademe ilerlemesi 1 defa alınır.

Memurlar derece kademe ilerlemesi tablosu
Aşağıda yer alan memur derece kademe ilerlemesi tablosunda yıllara göre alınacak derece ve kademe ilerlemeleri yer almaktadır.

1.2. 3. derece memurlar kimlerdir?

YIL    DERECE-KADEME
1. Yıl    9/1
2. Yıl    9/2
3. Yıl    9/3
4. Yıl    8/1
5. Yıl    8/2
6. Yıl    8/3
7. Yıl    7/1
8. Yıl    7/2
9. Yıl    7/3
10. Yıl    6/1
11. Yıl    6/2
12. Yıl    6/3
13. Yıl    5/1
14. Yıl    5/2
15. Yıl    5/3
16. Yıl    4/1
17. Yıl    4/2
18. Yıl    4/3
19. Yıl    3/1
20. Yıl    3/2
21. Yıl    3/3
22. Yıl    2/1
23. Yıl    2/2
24. Yıl    2/3
25. Yıl    1/1
26. Yıl    1/2
27. Yıl    1/3
28. Yıl    1/4

Memurların Derecesi Nasıl Yükselir? 2024 Güncel Bilgiler

Derece soldaki rakamı ifade eder ve her derecede 3 kademe mevcuttur. Derecenin bir düşmesi (yükselme anlamı taşır) için her derecede 3 sene kalmak gerekmektedir. Yani 9/1 ile göreve başlayan memur önce 9/2 sonra ise 9/3 olacak ve daha sonra 8/1 olarak 1 derece düşecektir. Ancak devlet tarafından özel bir kanun veya yasal düzenleme ile memura ekstradan derece veya kademe yükselmesine ilişkin bir uygulama yapılırsa bu durum istisnadır.

Devlet Memuru Nasıl Olunur? Sınavsız Memuriyet Var Mıdır? Tıklayarak Bilgi Alabilirsiniz.

Derece Kademe Hesaplama Yöntemi
Bu hesaplamayı yapabilmek için memurun göreve başladığı kadronun kaçıncı derecesinden göreve alındığını bilmesi gerekir ve yukarıda bulunan hesaplama cetvelinde yer aldığı gibi sol tarafa 6/1 – 8/2 gibi kıdem yazılarak sağ taraftan yıllar aşağıya doğru hesaplama yapılır. Hesaplama yapılırken şu kriterler önem taşımaktadır.

İşe başladığınız tarih ve dereceniz,
Bugünün tarihi ve hangi kademede olduğunuz,
2016 yılında daha önce yararlanmayan tüm memurlara 1 yan verildi. 2016’dan önce başladıysanız bu husus,
Aday memurluk haricinde kalkınma öncelikli bir kurumda çalışıp çalışmadığınız,
Lise öğreniminiz de hazırlık okuyup okumadığınız,
Takla sicili (8 yıl disiplin cezası almama) aldınız mı?
Vatani göreviniz hariç olmak üzere 657 Sayılı Kanun gereğince 1 yıla kadar verilebilen ücretsiz izin kullandınız mı?
Aktif olarak çalıştığınız kurum haricinde daha önce ki yıllara ait memuriyetiniz var mı?
Hangi okul mezunusunuz?
Memurlar internet sitesinde bulunan ve microsoft access ile hazırlanan memur derece kademe hesaplama programına bu adresten ulaşabilirsiniz. Hesaplama yaparken;

GÖREVE BAŞLAMA: İlk göreve başlama tarihi
TERFİ TARİHİ: Her yıl terfi edilen tarih
BAŞLAMA DERCESİ – BAŞLAMA KADEMESİ: Unvan ve eğitim durumu nedeniyle ilk başlanılan derece ve kademe. Buraya Seçenek düğmelerini kullanarak değer girilebileceği gibi el ile yazılarak da değer girilebilir.
EK KADEME: Kanun, sicil ve ödül nedeniyle alınan kademeler (Bir Derece için 3, bir kademe için 1 yıl kıdem düşünülmüştür.)
Ceza nedeniyle indirilen kademeler yine buradan düşülecektir.
Bu bölüme seçenek düğmelerini kullanarak değer girebileceğiniz gibi el ile de değer girebilirsiniz.

Bu 9 hususa göre hesaplama işlemi yapılabilmektedir. Eğer konu hakkında bilgi sahibi değilseniz bağlı bulunduğunuz kurumun personel işleri veyahut mutemetliğine başvuru yaparak doğru derece kademenizi görüntüleyebilirsiniz.

657 derece kademe tablosu
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında olan memurların, memurluk dereceleri tablosuna bakmaları ve buradan kendi bilgilerini görmeleri gereklidir. Öğrenim durumlarına göre halihazırda kullanılan derece kademe tablosu aşağıdaki gibidir.

İlkokul mezunları, 15. derece ve 1. kademeden göreve başlar. En çok 7. dereceye kadar yükselebilir.
Ortaokulu bitirenler, 14. derece ve 2. kademeden göreve başlar. En çok 5. dereceye kadar yükselebilir.
Ortaokul denginde bulunan mesleki ve teknik okullardan mezun olanlar, 14. derece ve 3. kademede göreve başlar. En çok 4. dereceye kadar yükselebilir.
Liseden mezun olanlar 13. derece ve 3. kademeden göreve başlar. En çok 3. dereceye kadar yükselebilir.
İki yıllık üniversiteden mezunlar, 10. derece ve 2. kademeden göreve başlar. En çok 1. dereceye kadar yükselebilir.
Üç yıllık üniversiteden mezun olanlar, 10. derece ve 2. kademeden göreve başlar. En çok 1. dereceye kadar yükselebilir.
Dört yıllık üniversiteden mezun olanlar, 9. derece ve 1. kademeden göreve başlar. En çok 1. dereceye kadar yükselebilir.
Beş yıllık üniversiteden mezunlar, 9. derece ve 3. kademeden göreve başlar. En çok 1. dereceye kadar yükselebilir.
Altı yıllık üniversiteden mezun olanlar, 9. derece ve 2. kademeden göreve başlar. En çok 1. dereceye kadar yükselebilir.

e-Devlet Derece Kademe Sorgulama 2023
e-Devlet üzerinden tüm öğretmen ve memurların yan ve dik hizmet süresi sorgulama işlemi yapması mümkündür. Bu hizmet e-Devlet sayfasından yapılabilmektedir. Hemen derece kademe hesaplama işleminizi yapabilirsiniz.

Memur Kaç Yılda Bir Derece Alır?

Devlet memurları her yıl 1 tane kademe ilerlemesi almakta ve 3 yılın sonunda 1 derece ilerlemektedir. Bir üst kademeye geçebilmek için ya bulunduğunuz derecede 3 yıl çalışmalısınız ya da 1 yıl bulunduğunuz kademede çalıştıktan sonra üst kademedeki kadro boşluğundan yararlanarak geçiş yapmalısınız. Derece dik, kademe ise yandır. Derece ilerlemesi memurun görev yaptığı hizmet grubu içinde bir üst dereceye geçmesi olarak adlandırılır. Puanlama sistemindeki en son yani en üst kısımda yer alan 1/4 kademesidir. Bu gösterge de kişinin meslek hayatında 24 yılı tamamladığını göstermektedir. Memur derece kademe hesaplama robotu üzerinden siz de derece kademe hesaplaması yapabilirsiniz. Bunun için pek çok sitede hesaplama ve sorgulama için hesaplama yöntemi bulunmaktadır.

Derece Kademe İlerlemesi Maaş Farkı 2024 Yılı

Devlet memurları derece ve kademelerine göre maaş almaktadır. Memurun kademe ve derecesinin artması maaşının da artması demektir. Memurların dereceleri değişmeden sadece kademelerinin de ilerlemesi olabilir. Bu durumun sonucu olarak da maaşlarda artış yaşanmaktadır. Derece kademe ilerlemesi maaş farkı tutarından net bilgi vermek doğru olmamakla birlikte, memurun üst kademeye geçtiğinde alacağı maaşına ek olarak tazminat tutarında da artış olacağını söyleyebiliriz.

MEMURLUKTA KADEME VE DERECELER
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda memurlukta sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri aşağıdaki gibidir:

Editör: Çetin KEYDAL