Prostat kanseri nedir?

Prostat kanseri, erkeklerde en sık görülen kanser türüdür. Sağlıklı bir erkeğin hayat boyu prostat kanserine yakalanma riski yaklaşık olarak %17'dir. Yani yaklaşık olarak her 6 erkekten biri prostat kanserine yakalanmaktadır. Prostat kanseri, prostat bezinde bulunan hücrelerin kontrolsüz büyümesi sonucu oluşan bir hastalıktır. Prostat bezi, erkeklerde mesanenin çıkışında bulunan ve sperm üretiminde görev alan bir organdır.

Prostat kanseri belirtileri nelerdir?

Prostat kanseri genellikle erken evrede hiçbir belirti vermeden gelişir. İleri evrelerde ise aşağıdaki belirtiler görülebilir:

Kolestrol ve Protein Nedir? Kolestrol ve Protein Nedir?

İdrar yaparken yanma, zorlanma ve idrarda kanama
İdrarda sıkışma ve sık idrara çıkma
Geceleri sık idrara çıkma
İdrarını tam boşaltamama
İdrarda kanama
Ereksiyon güçlüğü
Cinsel isteksizlik
Prostat kanseri nasıl teşhis edilir?

Prostat kanseri tanısı için aşağıdaki testler yapılabilir:

Prostat spesifik antijen (PSA) testi: PSA, prostat bezinden kana geçen bir proteindir. PSA düzeyi yüksekliği prostat kanseri şüphesi uyandırır. Ancak PSA düzeyi yüksekliği prostat kanseri dışında da başka nedenlerle de yükselebilir. Bu nedenle PSA düzeyi yüksekliği olan kişilerin mutlaka başka tetkiklere de tabi tutulması gerekir.
Prostat ultrasonografisi: Prostat bezinin ultrasonografi ile görüntülenmesidir. Ultrasonografi ile prostat bezinin boyutu, yapısı ve içindeki değişiklikler incelenebilir.
Prostat biyopsisi: Prostat bezinden doku örneği alınmasıdır. Biyopsisi sonucu kanser tanısı kesin olarak konulabilir.
Prostat kanseri tedavisi nasıl yapılır?

Prostat kanseri tedavisi, kanserin evresine, hastanın genel durumuna ve yaşına göre planlanır. Prostat kanseri tedavisinde kullanılan yöntemler şunlardır:

Cerrahi: Prostat bezinin tamamen veya kısmen çıkarılması ameliyatıdır.
Radyoterapi: Prostat bezine yüksek enerjili radyasyon ışınlarının verilmesidir.
Hormon tedavisi: Prostat kanseri hücrelerinin büyümesini sağlayan hormonların etkisini azaltmak için kullanılan ilaç tedavisidir.
Kemoterapi: Prostat kanseri hücrelerini öldürmek için kullanılan ilaç tedavisidir.
Prostat kanserinde ameliyatsız tedavi mümkün mü?

Erken evre prostat kanseri olan ve ameliyat olmak istemeyen veya ameliyatı kaldıramayacak durumda olan hastalarda ameliyatsız tedavi yöntemleri kullanılabilir. Ameliyatsız tedavi yöntemleri şunlardır:

Aktif izlem: Hastanın düzenli olarak takip edilmesidir. Hastalığın ilerlemesi durumunda tedaviye geçilebilir.
Fokal tedavi: Prostat bezinin sadece kanserli kısmının tedavi edilmesidir.
Prostat kanserinde fokal tedavi yöntemleri nelerdir?

Prostat kanserinde kullanılan fokal tedavi yöntemleri şunlardır:

Kryoablasyon: Prostat bezine soğuk sıvı verilmesiyle kanserli hücrelerin öldürülmesidir.
HIFU: Prostat bezine yüksek yoğunluklu odaklanmış ultrason verilmesiyle kanserli hücrelerin öldürülmesidir.
Nanoknife: Prostat bezine düşük enerjili radyasyon verilmesiyle kanserli hücrelerin öldürülmesidir.
Nanoknife yöntemi nedir?

Nanoknife yöntemi, prostat kanserinde kullanılan yeni bir fokal tedavi yöntemidir. Bu yöntemde, prostat bezine düşük enerjili radyasyon verilerek kanserli hücreler öldürülür. Nanoknife yönteminin diğer fokal tedavi yöntemlerinden farkı, işlem sırasında dokularda ısı artışı olmamasıdır. Bu sayede kanser lezyonuna komşu sinirler ve idrar kanalı, işlemden daha az etkilenmektedir. Nanoknife yöntemi, idrar yapma ve cinsel fonksiyonlarla ilgili komplikasyonların daha az görüldüğü bir yöntemdir.

Prostat kanseri erken tanı ve tedavi ile genellikle başarıyla tedavi edilebilecek bir hastalıktır. Erken tanı için 45 yaş üzeri erkeklerin düzenli olarak prostat taraması yaptırması önemlidir.

Editör: Kader GÜL