Türkiye'de erken yaşta evlendirilen kız çocuklarının oranının yüzde 78 azaldığını açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu konunun sosyal bir sorun ve insan hakları meselesi olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca, bu sorunu çözmek için çok boyutlu bir yaklaşım ve işbirliği gerektiğini belirtmiştir.

Bakan Göktaş, çocukların en iyi şekilde büyüyebilmeleri için aileleri ve okulları gibi sevgi ve şefkat kaynaklarının önemli olduğunu vurgulamıştır. Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele için geliştirdikleri politika araçlarından birinin il eylem planları olduğunu belirtmiş ve bu planların bölgesel farklılıkları göz önünde bulundurarak hazırlandığını ifade etmiştir.

Ayrıca, Bakan Göktaş, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele konusundaki çalışmaların sonuçlarını paylaşarak, 2005 yılında 51 bin 944 kız çocuğunun evlendiği, ancak 2022 yılında bu sayının 11 bin civarına düştüğünü ve bu düşüşün yüzde 78 oranında olduğunu belirtmiştir. Ancak, bu düşüşün hala yeterli olmadığını ve hedeflerinin erken yaşta ve zorla evliliklerin tamamen ortadan kaldırılması olduğunu ifade etmiştir.

Son olarak, Bakan Göktaş, erken yaşta evliliklerin küresel bir sorun olduğunu ve çözüm için kamu kurumları, özel sektör, üniversiteler, medya, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları arasında güçlü işbirliğinin gerekliliğini vurgulamıştır.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamaları, Türkiye'de erken yaşta evliliklerle mücadelede atılan adımların önemini vurguluyor. İşte bu açıklamalardan çıkarılabilecek bazı önemli noktalar:

Erken Yaşta Evlilik (1)Çocuklar için en iyi ortam aileleri ve okullarıdır. Çocukların sevgi, şefkat ve eğitimle büyümeleri önemlidir.

İl eylem planları, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadelede etkili bir politika aracı olarak kullanılıyor. Bu planlar, bölgesel farklılıkları dikkate alarak hazırlanıyor.

Türkiye'de erken yaşta evlendirilen kız çocuklarının sayısında önemli bir düşüş yaşanmıştır. Ancak, hala bu sorunun tamamen çözülmediği ve daha fazla çaba gerektiği vurgulanmıştır.

Erken yaşta evlilikler küresel bir sorundur ve çözüm için kamu kurumları, özel sektör, üniversiteler, medya ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği önemlidir.

Diyetisyen Umur Doğay Önal'ın 6 Ayda 23 Kilo Verme Sırrı Diyetisyen Umur Doğay Önal'ın 6 Ayda 23 Kilo Verme Sırrı

Bu açıklamalar, Türkiye'de erken yaşta evliliklerle mücadelede atılan adımların önemini ve bu alandaki çalışmaların devam ettiğini göstermektedir. Sorunun çözümü için toplumun tüm kesimlerinin bir araya gelmesi ve işbirliği yapması gerekmektedir.

Editör: Kader GÜL