Kur'an-ı Kerim'in 94. suresi olan İnşirah, Mekke'de indirildiğine inanılan bir suredir. Bu makalede İnşirah Suresi'nin Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu, anlamı, fazileti ve Diyanet meali hakkında detaylı bilgiler bulacaksınız.

İnşirah Suresi ve Anlamı

Allah tarafından gönderilen ferahlık ve yardımın da temas edildiği sure, diğer kullara da sıkıntılara karşı ümitsizliğe kapılmamaları konusunda nasihat içerir.

Bu sure, Mekke devrinde Duha Suresi'nden sonra ve Asr Suresi'nden önce tebliğ edildiği inancını taşır. Kısa ayetleri, çoğu Müslüman tarafından ezberlenmiş ve sık sık tekrarlanmaktadır. İnşirah Suresi'nin, sıkıntılar karşısında iç huzuru bulma ve Allah'a güvenme konularında önemli bir rehber olduğuna inanılır.

İnşirah Suresi Türkçe Okunuşu

 1. Elem neşrah leke sadrek
 2. Ve vada'na 'anke vizreke
 3. Elleziy enkada zahreke
 4. Ve refa'na leke zikreke
 5. Feinne me'al'usri yüsren
 6. İnne me'al'usri yüsren
 7. Feiza ferağte fensab
 8. Ve ila rabbike ferğab

İnşirah Suresi Türkçe Anlamı (Diyanet Meali)

 1. (Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? 2, 3. Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı?
 2. Senin şânını yükseltmedik mi?
 3. Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
 4. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
 5. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul.
 6. Ancak Rabbine yönel ve yalvar.

İnşirah Suresi Arapça Yazılışı

İnşirah Suresi Okunuşu ve Anlamı: İnşirah Suresi Türkçe Okunuşu, Arapça Yazılışı, Anlamı, Fazileti ve Diyanet Meali

İnşirah Suresi Fazileti

İnşirah Suresi, iç huzur ve sıkıntılardan kurtulma konusunda oldukça faziletli kabul edilir. Bu sureyi okuyanların içi ferahlar, ve en büyük fazileti sıkıntılardan kurtararak huzur bulmasıdır. Ayrıca, hastalıklardan kurtulmak, dileklerin kabulü için okunabilir. İnşirah Suresi'nin okunması, sıkıntılardan kurtulmak, bolluğa ulaşmak ve bunalımdan çıkmak isteyenler için önerilir.

İnşirah Suresi Konusu

Süratle ilerleyen bu makalede, İnşirah Suresi'nin Hz. Peygamber'in yaşadığı zorlukları ve Müslümanlara verdiği teselliyi konu aldığı belirtilmiştir. Mekke'de putperestlerin baskısı altında zorluk çeken Resûlullah'a ve müslümanlara, her zorluğun ardında bir mükafat olduğu mesajı ile ümitsizliğe kapılmamaları öğütlenir.

İnşirah Suresi Tefsiri

İnşirah Suresi'nin tefsiri, "Senin göğsünü açıp genişletmedik mi?" ifadesini, Hz. Peygamber'in mânevî lutufları ile ilişkilendirmiştir. Aynı zamanda vahiy ile beşerî idrak kapasitesinin arttırılması ve peygamberlik görevinin yerine getirilebilmesi için zihinsel açıklık verildiği vurgulanmıştır. Ayrıca, "yükün kaldırılması" ifadesi günahların bağışlanması olarak yorumlanmış, Hz. Peygamber'in isminin yüceltilmesi de vahiy ile ilişkilendirilmiştir.

2 ve 3. ayetlerde geçen "yükün kaldırılması" aynı zamanda Hz. Peygamber'in yaşadığı topluluğun inanç ve ahlâk sorunlarından duyduğu ıstırabın İslâm sayesinde sona erdirilmesi olarak da açıklanmıştır. Bu, İslâm'ın insanları içine düştükleri durumdan kurtarması anlamına gelir.

İnşirah Suresi Neye İyi Gelir?

İnşirah Suresi, Hz. Peygamber'in tebliğ esnasında yaşadığı sıkıntıları ve bunlara sabır göstererek ulaştığı yüksek mertebelere odaklanır. Surenin okunması, sıkıntılara karşı sabretme ve ibadetle umudu kaybetmeme konularında rehberlik eder. İnşirah Suresi'nin okunması, iç huzuru bulma ve sıkıntılardan kurtulma konularında faziletli kabul edilir.

Muharrem Ayında Yapılan İbadetler ve Gelenekler Nelerdir? Muharrem Ayında Yapılan İbadetler ve Gelenekler Nelerdir?

İnşirah Arapçada Ne Demek?

 1. Gönül ferahlığı, iç açılması.
 2. Ferahlık.

İnşirah bulmak: Sıkıntılı kişinin içinin açılması ve ferahlamış hissetmesi. İnşirah Ferahlığı: Üzüntü ve sıkıntı anlarında İnşirah Suresi okunduktan sonra kişinin hissettiği gönül ferahlaması ve manevi yönden rahatlama duygusu.

İnşirah Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, abdestsiz şekilde İnşirah Suresi'nin okunmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak, Kur'an-ı Kerim'e el ile veya dokunarak abdestsiz okunamaz. Bu detaylar oldukça önemlidir.

Editör: Kader GÜL