Gemi Güvenlik Seviyesi 3:

Gemi tarafından, yetkili makamlarca bildirilmiş talimatlara kesinlikle uyulması gerekiyor.
Liman tesisi ile işbirliği içinde, gemi tarafından güvenlik önlemleri en üst düzeyde uygulanacak.
Sınırlandırılmış Alanlar ve Erişim Kontrolü:

Kaptanlar, gemideki sınırlandırılmış alanlardaki güvenlik önlemlerini artırabilir.
Güvenlik olaylarına veya potansiyel tehditlere yakın olan ek sınırlı alanlar belirlenebilir, bu alanlar aranabilir ve erişim sınırlandırılabilir.
Yük Elleçleme Güvenliği:

Yükleme ve tahliye işlemleri geçici olarak durdurulabilir.
Malzeme, kumanya vb. teslimi operasyonlarında malzemelerin daha kapsamlı aranması, alımının sınırlandırılması veya ertelenmesi kararı alınabilir, hatta alınamayabilir.
Sahipsiz Bagajların Taraması:

Sahipsiz bagajlar en az iki değişik açıdan x-ray taramasından geçirilecek.
Sahipsiz bagajların elleçlenmesinin sınırlandırılması veya ertelenmesi istenebilir.
Gözetim ve Aydınlatma:

Gemi çevresi aydınlatılacak, bütün gözetim ekipmanı çalışır durumda tutulacak ve kayıt süresi azami seviyede bulundurulacak.
Sualtı Erişimi Engellemek:

Gemi teknesinin sualtı denetiminin hazırlığı yapılacak ve mümkünse gemi pervanesi düşük devirle çalıştırılacak.
Giriş-Çıkış Kontrolü:

Gemiye erişim tek ve kontrollü bir noktayla sınırlandırılacak, sadece yetkili makamlarca izin verilenlere giriş imkanı tanınacak.
Ek Güvenlik Tedbirleri:

Geminin terk edilmesi, riskli alanlardan yer değiştirmesi ve belirli alanların aranması gibi ek önlemler uygulanabilecek.
Bu tedbirlerle, Türk bayraklı gemilerin çatışmalardan etkilenmesi önlenmeye çalışılıyor ve muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmeye çalışılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İsrail Limanları ve Güvenlik Seviyesi Üzerine Yeni Tedbirler Aldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, son günlerde İsrail'de yaşanan gelişmeleri dikkate alarak Türk bayraklı gemilerin güvenliğini en üst seviyeye taşıdı. Bu tedbirler, İsrail-Filistin çatışmasının etkilerini minimize etmek amacıyla alındı.

METTA'dan Yoga Omurga Koltukları! Bilgisayarda Çalışırken Sağlığa Dikkat Edin! METTA'dan Yoga Omurga Koltukları! Bilgisayarda Çalışırken Sağlığa Dikkat Edin!

Güvenlik Seviyesi 3'e Yükseltildi

Bakanlık kaynaklarına göre, söz konusu gemilerin güvenlik seviyesi en üst nokta olan 3'e yükseltildi. Bu seviyede, gemi personeli, yetkili makamların belirttiği talimatlara tam uyum sağlamak zorunda. Ayrıca, gemi güvenlik planı kapsamında, liman tesisleriyle işbirliği içinde en üst düzeyde güvenlik önlemleri uygulanacak.

Kaptanlara Yeni Sorumluluklar

Bu yükseltilmiş güvenlik seviyesi ile birlikte kaptanlara da ek sorumluluklar yüklendi. Geminin içinde sınırlandırılmış alanlardaki güvenlik önlemleri artırılabilir. Ayrıca, potansiyel güvenlik tehditlerine yakın olan bölgelerde erişim kısıtlanabilir ve bu alanlar ayrıntılı bir şekilde aranabilir. Tüm gemiye olan erişim de sınırlandırılabilecek.

Yük Elleçleme Güvenliği ve Malzeme Kontrolleri

Yük elleçleme işlemlerinde de önemli değişiklikler yapıldı. Yükleme ve tahliye işlemleri geçici olarak durdurulabilecek. Malzeme, kumanya ve benzerlerinin gemiye teslimatı operasyonlarında, malzemelerin daha kapsamlı bir şekilde aranması, alımının sınırlandırılması veya ertelenmesi gibi kararlar alınabilecek. Hatta, bu malzemelerin gemiye alınması tamamen reddedilebilecek.

Sahipsiz Bagajların Kapsamlı Taraması

Sahipsiz bagajlar konusunda da daha kapsamlı önlemler alındı. Bu bagajlar, en az iki farklı açıdan x-ray taramasından geçirilecek. Ayrıca, sahipsiz bagajların elleçlenmesi konusunda sınırlamalar getirilebilecek veya bu işlemler ertelenebilecek.

Gözetim ve Aydınlatma Tedbirleri

Gemi çevresinin aydınlatılması, tüm gözetim ekipmanlarının çalışır durumda tutulması ve kayıt süresinin azami seviyede tutulması gibi önlemler alınacak. Bu, geminin çevresindeki faaliyetlerin sürekli olarak izlenmesini sağlayacak.

Sualtı Erişiminin Engellemesi

Gemi teknesinin sualtı denetimi için hazırlıklar yapılacak ve mümkünse gemi pervanesi düşük devirle çalıştırılacak. Bu, gemiye sualtından erişimi önleyecek.

Giriş-Çıkış Kontrolleri ve Ek Güvenlik Tedbirleri

Gemiye erişim, tek ve kontrollü bir noktayla sınırlı olacak. Sadece yetkili makamlarca izin verilenlerin girişine izin verilecek. Ayrıca, geminin terk edilmesi, riskli alanlardan yer değiştirmesi ve belirli alanların aranması gibi ek güvenlik tedbirleri uygulanabilecek.

Bu tedbirler, Türk bayraklı gemilerin olası olumsuz etkilerden korunmasını ve güvenli bir şekilde seyir yapmasını amaçlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, gemi personelinin ve mallarının güvenliğini sağlamak için sürekli olarak durumu izlemeye devam edecek.

Editör: Kader GÜL