Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yaptığı açıklamaları özetleyebilirim:

Sudan'daki İç Savaş: Bakan Fidan, Sudan'daki iç savaşın Türkiye'yi derinden üzdüğünü belirtti. Sudan'ın değerli bir Afrika ülkesi olduğunu ve bu kadim ülkeye yardımcı olma arayışı içinde olduklarını ifade etti. Savaşan taraflarla temaslarının devam ettiğini söyledi.

Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesi: Bakan Fidan, Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar arasında Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesi üzerine yoğun görüşmeler yapıldığını açıkladı.

Jeopolitik Gelişmeler ve Ticaret Yolları: Fidan, son yıllardaki jeopolitik gelişmelerin, Kovid-19 salgını, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, ABD ile Çin ve Batı ile Çin arasındaki rekabetin, yeni ticaret yollarının önemini artırdığını ifade etti. Ticaret yollarının sadece ekonomik değil, aynı zamanda jeostratejik rekabetin bir yansıması olduğunu belirtti.

Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru: Fidan, G20 Liderler Zirvesi'nde imzalanan Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'na atıfta bulundu ve bu projenin rasyonalite ve verimlilik konusunda uzmanların şüpheleri olduğunu söyledi. Daha çok jeostratejik endişelerin bu projenin gelişimini etkilediğini ifade etti.

Irak Üzerinden Kalkınma Yolu Projesi: Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'nde bu projenin gündeme geldiğini ve Türkiye'nin, Irak üzerinden Basra Körfezi'ne uzanan Kalkınma Yolu Projesi üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu proje için Irak, BAE, Türkiye ve Katar ile yoğun görüşmelerin sürdüğünü ve nihai resmi çalışmaların en azından evrak üzerinde bitirilip pratiğe geçmesi konusunda mutabık kalındığını belirtti.

Jeopolitik Gelişmelerin Etkisi: Bakan Fidan, jeopolitik gelişmelerin ticaret yollarının önemini artırdığını belirtti. Özellikle Kovid-19 salgını, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve ABD ile Çin arasındaki rekabet gibi olayların, yeni ticaret yollarını gündeme getirdiğini ifade etti. Bu durumun bölgesel ve küresel ticaret dinamiklerini etkilediğine dikkat çekti.

Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru: Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru projesine değinerek, bu projenin rasyonalite ve verimlilik açısından bazı uzmanlar tarafından sorgulandığını söyledi. Ayrıca, jeostratejik endişelerin bu projenin ilerlemesini etkilediğini belirtti. Bu tür büyük projelerin, birçok faktörü dikkate alarak planlanması gerektiğini vurguladı.

Kalkınma Yolu Projesi: Irak üzerinden Basra Körfezi'ne uzanan Kalkınma Yolu Projesi hakkında detaylar verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'nde bu projeyi gündeme getirdiğini ve Türkiye'nin bu projeye odaklandığını belirtti. Irak, BAE, Türkiye ve Katar'ın bu proje üzerinde yoğun görüşmeler yaptığını ve nihai çalışmaların en azından evrak düzeyinde tamamlanması konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özbekistan'la hedef 5 milyar dolar ticaret Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özbekistan'la hedef 5 milyar dolar ticaret

İnsanlık ve Bölge İçin Olumlu Sonuçlar: Bakan Fidan, bu tür büyük ticaret ve kalkınma projelerinin sadece ekonomik değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel istikrar için önemli olduğunu vurguladı. Bu projelerin bölge ülkeleri ve insanlık için olumlu sonuçlar doğurmasını umut ettiğini belirtti.

Bakan Fidan'ın açıklamaları, Türkiye'nin dış politika ve ticaret stratejilerine dair önemli bilgiler sunmaktadır.

Editör: Egemen KEYDAL