Kader, tüm olayların daha önce ve değişmeyecek şekilde düzenlendiğine inanılan ezeli takdiri ifade eder. Alın yazısı, yazgı ya da mukadderat şeklinde de anılır. Kader kavramı, pek çok farklı dinde ve felsefi akımda önemli bir yere sahiptir.

Zayıflamak İçin En İyi Saatler: Uygun Zamanlarda Yemek Yeme Önerileri Zayıflamak İçin En İyi Saatler: Uygun Zamanlarda Yemek Yeme Önerileri

Kaza ve Kader Ne Demektir?

Kader, ezeli vakitten başlayıp ebediyete kadar olmuş olan ve olacak şeylerin zamanının, yerinin ve nasıl olacağının Allah tarafından bilinmesini ifade eder.

İslam İnancında Kader Nedir?

Sünni Kelâm âlimlerine göre kader, ezelden başlayıp ebede kadar hayır veya şer meydana getirebilecek tüm hadiselerin Allah'ın katında bilinebilmesi ve takdir edilmesi biçiminde tanımlanır. Ehli Sünnet itikâdına göre ise kadere iman durumu imanın şartlarındandır ve bununla birlikte amentünün bir parçasını ifade eder. İslâm ilâhiyatı kapsamında kader ise determinizm, insanın iradesi ve yükümlülüğü gibi konular geniş bir tartışma konusu olmuştur.

Kaza ve Kadere İman Nedir?

Kadere ve kazaya iman etmek inancın temel esasları arasında yer almakta olan önemli bir konuyu oluşturur. Yüce Allah'ın mevcut olan her şeyi ezeli ilminde bilebilmesi ve her şeyin bu bilgi dahilinde meydana gelmesi tartışılamaz. Bu sebepten dolayı Allah’ın meydana gelecek şeyleri ezeli ilminde bilmesi ve takdir etmesi, kulun kendi iradesi ile işleyeceği sevap veya günahlardır. Allah'ın, kulunun herhangi bir günahı işleyeceğini bilmesi sebebi ile ezeli ilmine kaydetmiştir.

Kaza ve Kader İçin Nasıl Bir Örnek Verilebilir?

Kaza ve kader için çok sayıda örnek vermek mümkündür. Kaza, Allah tarafından daha önce planlanmış olan olayların zamanı gelince gerçekleşmesine denir. Örnek olarak verilirse, bir kişinin ne zaman doğacağının daha önce planlanması durumu kaderi ifade ederken, bu kişinin zamanı gelmesi durumunda doğması ise kazayı ifade eder.