Kolestrol ve Protein Nedir? Kolestrol ve Protein Nedir?

Bu hastalıklar, kalp ve damarlarla ilgili işlev bozukluklarına ve sorunlara yol açabilirler. Kardiyovasküler hastalıklar, dünya genelinde en ölümcül hastalık grubunu oluşturur ve özellikle yüksek tansiyon, kalp krizi, inme, kalp yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilirler.

Koroner Arter Hastalığı (Koronary Artery Disease - KAH): Bu hastalık, kalp kasına oksijen taşıyan koroner arterlerin daralması veya tıkanması sonucu ortaya çıkar. Kalp krizine yol açabilen en yaygın kardiyovasküler hastalıktır.

Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon): Kan basıncının normalden yüksek olması durumudur. Yüksek tansiyon, kalp ve damarlar üzerindeki baskıyı artırarak kardiyovasküler riski artırabilir.

İnme (Stroke): İnme, beyin dokusuna kan akışının azalması veya kesilmesi sonucu ortaya çıkar. İnme, kan damarlarının tıkanması veya kanamanın neden olduğu hasara bağlı olarak farklı türlerde olabilir.

Kalp Yetmezliği (Heart Failure): Kalbin, vücuda yeterince kan pompalayamayacak kadar zayıf veya verimsiz çalıştığı bir durumdur. Kalp yetmezliği, sol ventrikül yetmezliği ve sağ ventrikül yetmezliği gibi alt tiplere ayrılabilir.

Aritmi (Arrhythmia): Kalp atışlarının düzensiz veya anormal olduğu durumlardır. Bu, kalp atış hızının çok hızlı (taşikardi) veya çok yavaş (bradikardi) olduğu durumları içerebilir.

Damar Hastalıkları (Vasküler Hastalıklar): Damar hastalıkları, arterlerin (atardamarlar), venlerin (venalar) ve kapillerlerin (incedamarlar) yapısını veya işlevini etkileyen hastalıkları içerir. Bunlar, periferik arter hastalığı, venöz tromboz ve anevrizma gibi durumları içerebilir.

Kalp Kapak Hastalıkları: Kalp kapakları, kanın kalbin içinde dolaşmasını düzenleyen kapaklardır. Kalp kapak hastalıkları, kapakların daralması (stenoz) veya sızdırması (yetmezlik) sonucu oluşabilir.

Konjenital Kalp Hastalıkları: Bu hastalıklar, doğuştan gelen kalp anomalilerini ifade eder. Kalp odacıklarının veya kapaklarının normalden farklı geliştiği durumları içerebilir.

Perikardit ve Miyokardit: Perikardit, kalbi çevreleyen perikardyumun iltihaplanmasıdır. Miyokardit ise kalp kasının iltihaplanmasıdır. Her ikisi de kardiyovasküler sistemi etkileyebilir.

Kardiyovasküler hastalıkların risk faktörleri arasında yüksek tansiyon, diyabet, obezite, yüksek kolestrol, sigara içmek, aile öyküsü, yaş, cinsiyet ve fiziksel aktivite düzeyi gibi faktörler bulunur. Bu nedenle sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, düzenli doktor kontrolleri yapmak ve risk faktörlerini yönetmek, kardiyovasküler hastalıklardan korunmada önemlidir.

Editör: Egemen KEYDAL