"Allahümme innî es'elüke'l-afve ve'l-afiyete fi'd-dünya ve'l-âhireti. Allahümme innî es'elüke'l-afve ve'l-afiyete fi dînî ve dünyâye ve âhli ve mâlî. Allahümme'srif annî'l-belâe ve'l-bikâe ve'l-hazâe ve'l-kazâe ve'd-darâe ve'z-zarâe."

Kargonuz Kaybolduysa Ne Yapmalısınız? Kargonuz Kaybolduysa Ne Yapmalısınız?

Bu dua, "Allah'ım, dünya ve ahirette afiyet ve güvenlik dilerim. Allah'ım, dini, dünyayı, ailemi ve malımı afiyet ve güvenlik içinde dilerim. Allah'ım, üzerimden bela, musibet, sıkıntı, kaza, zarar ve felaketleri sav." anlamına gelir.

Bu dua, kişinin Allah'a belalardan, musibetlerden, kazalardan ve zararlardan korunma niyetini ifade eder. Kalp samimiyetiyle yapıldığında, Allah'ın korumasını talep etmek ve iyiliklerini dilemek için etkili bir yoldur. Ancak unutmayın ki dua etmek, aynı zamanda herhangi bir olumsuz duruma karşı tedbirler almayı da gerektirir.

"Bismillahi'l-lazi la yedurru ma'asmihi şey'un fi'l-ardi ve la fi's-semâi ve hüve's-semi'ul-alim."
Bu dua, "Yeryüzünde ve gökte Allah'ın ismiyle bir şey zarar veremez. O, işiten ve bilendir." anlamına gelir. Bu dua, herhangi bir tehlike veya belaya karşı Allah'ın korumasını talep etmek için okunabilir.

"Hasbiyallahu la ilahe illa hu, aleyhi tevekkeltu ve huve Rabbül-arşil-azim."
Bu dua, "Allah bana yeter, O'ndan başka ilah yoktur. O'na güvenip dayandım. O, büyük Arş'ın Rabbidir." anlamına gelir. Bu dua, kişinin Allah'a güvenerek her türlü bela ve sıkıntıdan korunmasını dilemek için okunabilir.

"Ya Hayyu Ya Kayyum, bi rahmetika estegîsü."
Bu dua, "Ey Diriliş ve Diri Tutma Sahibi olan Allah'ım, rahmetinle yardım dilerim." anlamına gelir. Bu dua, Allah'ın rahmetini ve yardımını talep ederek belalardan korunmak için okunabilir.

"Allahümme innâ naûzü bike min şerri kulli şeytânin ve hâmisin ve min şerri kulli aynin lâmmah."
Bu dua, "Allah'ım, her şeytandan ve düşmanından, her kötü gözden ve hasetçiden sana sığınırız." anlamına gelir. Bu dua, kişinin kötü niyetli insanlardan veya gözlerden kaynaklanan zararlardan korunmayı dilemek için okunabilir.

Bu dualar, kaza ve belalardan korunma niyetiyle Allah'a yönelerek okunabilir. Ancak unutmayın, duaların etkili olması için samimi bir kalple ve Allah'a olan güvenle yapılması önemlidir.

Editör: Kader GÜL