Ev sahibi ve kiracı uyuşmazlıklarında yeni bir emsal karar çıktı. Buna göre, kiracı icra takibine rağmen kirasını 30 gün içinde ödemezse, ev sahibi tahliye talebiyle dava açabilecek. Bu durumda kiracıya ihtarname göndermeye gerek kalmayacak.

Geçen yıl İstanbul'da yaşanan bir olayda, bir dükkan sahibi kiracısının düzenli olarak kira ödememesi nedeniyle icra takibi başlattı. İcra takibi sonrası kiracı 7 gün içerisinde buna itiraz etmedi ve 30 günlük süre boyunca herhangi bir ödeme yapmadı. Bunun üzerine dükkan sahibi tahliye talepli icra takibi başlattı.

Kira Ödemesini Geciktirene Tahliye Yolu Açıldı

Kira ödemesini geciktirene mahkemeden emsal karar

Ev sahibi ve kiracı uyuşmazlıklarında yeni bir emsal karar çıktı. Bir dükkan sahibinin kiracısının kira ödemelerini düzenli olarak yapmaması üzerine başlattığı icra takibi sonucu, kiracı tahliye edildi.

İcra takibi sonrası kiracı 7 gün içerisinde itiraz etmedi ve 30 günlük süre boyunca herhangi bir ödeme yapmadı. Bunun üzerine dükkan sahibi tahliye talepli icra takibi başlattı. Kiracı 30 günü geçtikten sonra ödemelerini yaptı. Sonrasında icra takibine dava açarak itiraz etti.

İstinaf mahkemesi kararında, usulüne uygun ödeme emrinin tebliği üzerine kiracının kira ilişkisine ve kira bedeline açıkça itiraz edilmediğinden, kira ilişkisi ve kira bedelinin kesinleşmiş olduğu, kiracının temerrüde düşmesi için noter kanalı ile ihtarname çekilmesi ya da sözlü bildirimde bulunulmasının gerekmediğine hükmedildi.Kira Ödemesini Geciktirene Tahliye Yolu Açıldı (2)

Önde Gelen Banka, Dijital Hizmetlerinde Devrim Yaratıyor! Önde Gelen Banka, Dijital Hizmetlerinde Devrim Yaratıyor!

Kararda, ödeme emrinin tebliği üzerinden 30 günlük süre geçtikten sonra yapılan ödemenin tahliyeye engel teşkil etmediği, kira borcunun ödendiğinin dosyaya sunulan delillerle ispat edilemediği anlaşıldığından bu tahliyenin şartlarının oluşmasıyla kiracının istinaf sebeplerinin yeterli olmadığı anlaşıldığından dolayı ilk derece mahkemesinin kararı hem maddi olay hem de hukuki uygunluk bakımından incelemeye tabi tutularak tespit edilen yargılama hatalarını bizzat düzeltme amacıyla yapılan inceleme sonucunda duruşma yapılmasına gerek olmadan istinaf sebeplerinin yerinde olmadığına karar verildi.

İcra takibi kesinleşirse ihtara gerek yok

İstinaf Mahkemesi kararında, somut olayda usulüne uygun ödeme emrinin tebliği üzerine davalı kiracı tarafından kira ilişkisine ve kira bedeline açıkça itiraz edilmediğinden, kira ilişkisi ve kira bedelinin kesinleşmiş olduğu, kiracının temerrüde düşmesi için noter kanalı ile ihtarname çekilmesi ya da sözlü bildirimde bulunulmasının gerekmediğine hükmedildi.

Kararda, ödeme emrinin tebliği üzerinden 30 günlük süre geçtikten sonra yapılan ödemenin tahliyeye engel teşkil etmediği, kira borcunun ödendiğinin dosyaya sunulan delillerle ispat edilemediği anlaşıldığından bu tahliyenin şartlarının oluşmasıyla kiracının istinaf sebeplerinin yeterli olmadığı anlaşıldığından dolayı ilk derece mahkemesinin kararı hem maddi olay hem de hukuki uygunluk bakımından incelemeye tabi tutularak tespit edilen yargılama hatalarını bizzat düzeltme amacıyla yapılan inceleme sonucunda duruşma yapılmasına gerek olmadan istinaf sebeplerinin yerinde olmadığına karar verildi.

İhtarname gönderme zorunluluğu kalktı

Bu kararla birlikte, ev sahipleri için kiracıyı tahliye etmek için yeni bir yol açıldı. Artık kiracı, icra takibine rağmen kirasını 30 gün içinde ödemezse, ev sahibi tahliye talebiyle dava açabilecek. Bu durumda kiracıya ihtarname göndermeye gerek kalmayacak.

Bu karar, ev sahipleri için önemli bir kazanım olarak görülüyor. Kiracıların kira ödemelerini zamanında yapmalarını teşvik edeceği ve ev sahibi-kiracı uyuşmazlıklarının azaltılmasına yardımcı olacağı düşünülüyor.