Kommagene Krallığı, antik dönemde Mezopotamya bölgesinde bulunan bir krallıktı. Bu krallık, M.Ö. 1. yüzyılda günümüzde Türkiye sınırları içinde yer alan güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktaydı. Krallık, Kommagene (veya Commagene) adında bir bölgeyi kapsamaktaydı ve bugünkü Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş gibi şehirlerin bulunduğu geniş bir alana yayılıyordu.

Bu dönemde krallığın en ünlü hükümdarı, M.Ö. 62 ila 38 yılları arasında hüküm süren I. Antiochus Theos'tur. Kendisi, Kommagene'nin siyasi ve dini lideriydi ve Yunan-Roma kültürünün yanı sıra Pers ve yerel Mezopotamya etkilerini birleştirerek krallığın zengin kültürel mirasını şekillendirmiştir.

Saklı Cenneti Soğanlı Vadisi Nerededir? Soğanlı Vadisi'ne Nasıl Gidilir? Saklı Cenneti Soğanlı Vadisi Nerededir? Soğanlı Vadisi'ne Nasıl Gidilir?

I. Antiochus Theos, Krallığı'nın başkentini Samosata olarak bilinen şehre taşıdı ve Nemrut Dağı'na yakın bir bölgede büyük bir anıt mezar inşa ettirdi. Nemrut Dağı'ndaki bu anıtsal yapı, büyük heykeller ve mezar taşları içermekteydi. Bu heykeller arasında Antiochus Theos'un, Pers kralı Darius, Makedonya Kralı İskender ve diğer tanrılarla tanrılaştırıldığı heykeller dikkat çekicidir.

Ancak, Kommagene Krallığı, Romalılarla yaptığı çeşitli savaşlar ve iç çekişmeler nedeniyle M.S. 1. yüzyılın ortalarında Roma İmparatorluğu'nun egemenliği altına girmiştir. Böylece, Kommagene Krallığı'nın tarihi sona ermiştir. Ancak bölgedeki tarihi ve kültürel mirası günümüzde hala ilgi çekici bir konudur ve turistler için popüler bir destinasyondur.

Kommagene Krallığı, antik dönemde Mezopotamya bölgesinde bulunan ve günümüzde Türkiye'nin güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir krallıktı. M.Ö. 1. yüzyılda Pers İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra bağımsız olarak kurulan krallığın en ünlü hükümdarı I. Antiochus Theos'tur. Krallık, Pers, Yunan-Roma ve yerel Mezopotamya kültürlerini birleştirerek zengin bir kültürel mirasa sahipti. Nemrut Dağı'nda bulunan devasa anıt mezar, krallığın dikkat çekici yapılarından biriydi. M.S. 1. yüzyılın ortalarında Roma İmparatorluğu'nun egemenliği altına giren Kommagene Krallığı, bölgedeki tarihi ve kültürel önemi ile günümüzde hala ilgi çeken bir konudur.

Editör: Egemen KEYDAL