Günlük hayatta pek çok kişi bazen maddi bazen de manevi sıkıntılar yaşamaktadır. Çoğu zaman kötü düşüncelere sahip olan insanlar bu sıkıntılardan nasıl kurtulacağını araştırmaktadır. Bu sıkıntılara çare olarak ise "ya Rabbi" denilerek aranmaktadır. Böyle dönemlerde kişiler Allah'a yönelerek ona dua etmesi hem kötü düşüncelerinden kurtulmasına hem de rahatlamasına yardımcı olmaktadır.

Kötü Düşüncelerden Kurtulma Duaları Nelerdir?

İnsanlar hayatlarının belirli dönemlerinde bazı zorluk ve sıkıntılar yaşayabilir. Bunun sonucunda kötü düşünceler ve sıkıntılar pek çok kişide görülmektedir. Bu amaç doğrultusunda okunacak dualar kişileri rahatlatmakta ve huzura kavuşmasına yardımcı olmaktadır. Bu duaların başında İnşirah suresi gelmektedir.

Bunun dışında Müslümanların sıkıntı içerisinde iken okuyacakları ve içerisinde bulunduğu duruma adeta ilaç gibi geleceği çeşitli dualar ve ayetler de bulunmaktadır. Bu dualar birebir etki göstermekte ve kişilerin kötü düşüncelerini veya sıkıntılarını yok etmektedir. İnşirah suresi dışında Kehf suresi, Müminun Suresi ve Felak suresi de kötü düşüncelerden ve sıkıntılardan kurtulmak için okunabilir.

Kötü Düşüncelerden Kurtulma Duası Türkçe Okunuşu

Muharrem Ayında Kılınan Namazlar ve Önemi Nedir? Muharrem Ayında Kılınan Namazlar ve Önemi Nedir?

Kötü düşüncelerden ve sıkıntılardan kurtulmak için Müslümanlar tarafından araştırılan ve Kuran'da yer alan birçok ayet ve sure bulunmaktadır. Sıkıntılı zamanlarda okunacak dualar şunlardır:

  • Kehf Suresi: Rabbenâ âtinâ min ledunke rahmeten ve heyyi' lenâ min emrinâ raşedâ

  • İnşirah Suresi: Bismillâhirrahmanirrahim (1) Elem neşrah leke sadrek. (2-3) Ve vada'nâ 'anke vizrek. Elleziy enkada zahrek. (4) Ve refa'nâ leke zikrek. (5-6) Feinne me'al'usri yüsrâ. İnne me'al'usri yüsrâ. (7-8) Feizâ ferağte fensab. Ve ila Rabbike refğab.

  • Müminun Suresi: Ve kul rabbi euzu bike min hemezâtiş şeyâtin. Ve euzu bike rabbi ey yahdurun.

  • Felak Suresi: Kul e'uzü birabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrin neffâsâti fil'ukad. Ve min şerri hsidiân izâ hased.

Kötü Düşüncelerden Kurtulma Duası Türkçe Anlamı

Kötü düşünceler günümüzde hepimize büyük sıkıntılar vermektedir. Bu sıkıntılardan kurtulmak için okunacak dualar kadar anlamlarının bilinmesi de çok önemlidir. Bu duaların Türkçe anlamları ise şu şekildedir:

  • Kehf Suresi: Ey Rabbimiz! Bize senin katından rahmet ver ve içinde bulunduğumuz durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır.

  • İnşirah Suresi: Rahmân ve Rahim olan Allah'ın adıyla (1) Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? (2-3) Belini büken yükünü senden aldık ve atmadık mı? (4) Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi? (5-6) Elbette zorlukların yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten zorluklar ile beraber bir kolaylık daha vardır. (7-8) Boş kaldın mı hemen başka işe koyul ve yalnız Rabbine yönel.

Editör: Kader GÜL