Türkiye’de, ev ve maaş gibi kişisel varlıkların haczedilebilmesi için borçlu kişinin aylık gelirinin belirli bir limitin altında olması gerekir. Eğer borçlu kişinin aylık geliri bu limitin üzerindeyse, ev veya maaş gibi varlıklar haczedilemez.

Ayrıca, ev ve maaş gibi varlıkların haczedilmesi için yasal bir prosedür ve mahkeme kararı gereklidir. Bankalar bu varlıkları haczedebilmek için borçlu kişinin borç durumunu mahkemeye bildirmeleri ve haciz için mahkeme kararı almaları gerekir.

Sarılıkta Fiziksel Aktivitenin Rolü Nedir? Sarılıkta Fiziksel Aktivitenin Rolü Nedir?

Bu durumda, borçlu kişinin haciz yoluna başvurulmasından önce tüm diğer ödeme seçenekleri değerlendirilmeli ve borçlu ile banka arasında anlaşma sağlanmaya çalışılmalıdır.

Sonuç olarak, kredi borcunun ödenmemesi durumunda ev ve maaş gibi varlıkların haczedilmesi yasal olarak sınırlıdır ve yasal prosedür ve mahkeme kararı gerektirir.

Banka Neleri Haczedilebilir?

Banka, kredi borcunun ödenmemesi durumunda haciz yoluyla borçlu kişinin mal varlıklarını haczedebilir. Haczedilebilir mal varlıkları şunları içerebilir:

  1. Emlak: Borçlu kişinin evi veya iş yeri gibi mal varlıkları.
  2. Araçlar: Borçlu kişinin sahip olduğu otomobiller, motosikletler, tekneler gibi araçlar.
  3. Banka hesapları: Borçlu kişinin banka hesaplarındaki mevcut fonlar.
  4. Tahviller ve diğer yatırımlar: Borçlu kişinin hisse senetleri, tahviller ve diğer yatırım araçları.
  5. Kişisel eşyalar: Borçlu kişinin elektronik eşyaları, takıları, sanat eserleri gibi kişisel eşyaları.

Ayrıca, borçlu kişinin maaşı veya diğer gelir kaynakları da haczedilebilir, ancak bu durumda borçlu kişinin aylık gelirinin belirli bir limitin altında olması gerekir.

Banka, haciz yoluyla mal varlıklarını haczedebilir ancak yasalar tarafından sınırlıdır ve yasal prosedür ve mahkeme kararı gerektirir. Bu nedenle, banka haciz yoluna başvurmadan önce tüm diğer ödeme seçenekleri değerlendirilmeli ve borçlu ile banka arasında anlaşma sağlanmaya çalışılmalıdır.

Editör: Seniha BESLER