Bu alanın yüzölçümü yaklaşık 144 dönümdür ve birçok dini esere ev sahipliği yapar. Mescid-i Aksa'nın temeli, kutsal kabul edilen bir kayanın üzerine inşa edilmiştir, bu kayanın bulunduğu tepe alanın en yüksek noktasıdır.Kudüs'ün Kalbi, Mescid-i Aksa'nın Dini ve Tarihsel ÖnemiMescid-i Aksa, İslam inancına göre, Mekke ve Medine'den sonra en kutsal üçüncü dini mabet olarak kabul edilir. 400 bin kişi kapasiteli olan bu mescit, 144 dönüm yüzölçümüne sahiptir ve Müslümanların ilk kıblesi olarak önem taşır. İslam'a göre, Hz. Muhammed'in Miraç gecesi Cebrail'in rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükselişinin ilk durağı olarak bilinir.

Kütüphane Haftası: Edebiyat Sohbetleriyle Renklendi! Kütüphane Haftası: Edebiyat Sohbetleriyle Renklendi!

Ayrıca, bu alan Yahudiler için de kutsal kabul edilir. Tapınaklar bölgesi ve Süleyman Tapınağı, Yahudiler ile Müslümanlar arasında tarihsel bir çekişme konusudur. Mescid-i Aksa, bu nedenle hem İslam dünyası hem de Yahudi inancı açısından büyük bir öneme sahiptir.

Editör: Kader GÜL