Lösemi tedavisinde kök hücre nakli

Otizm Spektrum Bozukluğu Türleri ve Özellikleri Otizm Spektrum Bozukluğu Türleri ve Özellikleri

Lösemi, kan hücrelerinin kontrolsüz büyümesi ve çoğalması ile karakterize bir kanser türüdür. Çocuklarda görülen kanserlerin en yaygın türüdür. Tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabilen bu hastalık, kök hücre nakli ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilir.

Kök hücre nakli nedir?

Kök hücre nakli, hastanın kan hücrelerini yenilemek için sağlıklı bir kişiden alınan kök hücrelerin hastaya nakledilmesi işlemidir. Kök hücreler, kan hücrelerinin yanı sıra kemik, kas, yağ ve diğer dokuların da gelişiminden sorumludur.

Kök hücre nakli nasıl yapılır?

Kök hücre nakli, iki farklı şekilde yapılabilir: Kemik iliği nakli ve periferik kan kök hücre nakli.

Kemik iliği nakli: Bu yöntemde, donörün kemik iliğinden alınan kök hücreler, hastaya anestezi altında özel bir kateter ile verilir.
Periferik kan kök hücre nakli: Bu yöntemde, donörden alınan kan, özel bir makinede, kök hücrelerin ayrıştırılması için işleme tabi tutulur. Ardından, kök hücreler hastaya damar yolu ile verilir.
Kök hücre nakli hangi durumlarda yapılır?

Lösemi, kök hücre nakli ile tedavi edilebilecek en yaygın kanser türüdür. Bununla birlikte, diğer bazı kanser türlerinde de kök hücre nakli kullanılmaktadır.

Kök hücre nakli ile tedavinin başarı oranı nedir?

Kök hücre nakli ile tedavinin başarı oranı, lösemi hastalığının türüne, hastanın yaşına ve genel sağlık durumuna göre değişmektedir. Genel olarak, lösemili çocuklarda kök hücre nakli ile tedavinin başarı oranı %80-90 civarındadır.

Kök hücre nakli için bağışçı olmak isteyenler için şartlar nelerdir?

Kök hücre nakli için bağışçı olmak isteyen kişilerin, 18-50 yaş aralığında olması gerekir. Bağışçının Hepatit B, Hepatit C, Sifiliz, HIV, kanser gibi hastalıklardan herhangi birine sahip olmaması gerekir.

Kök hücre nakli için bağış nasıl yapılır?

Kök hücre nakli için bağış, Kızılay'ın belli merkezlerinden yapılabilir. Bağış işlemi, üç tüp kan verilmesi ile yapılır. Kan örneğinde yapılan testler sonucunda bağışçının herhangi bir hastalığı olup olmadığı araştırılır. Kan grubuna ve doku uyumuna göre eşleştirme yapılır.

Kök hücre nakli ile tedavi edilen çocuklar

Kök hücre nakli ile tedavi edilen çocuklar, genellikle nakil sonrasında bir süre hastanede kalırlar. Bu süre, naklin türüne ve hastanın genel sağlık durumuna göre değişmektedir. Nakil sonrasında, çocuklarda genellikle bazı yan etkiler görülür. Bu yan etkiler, genellikle geçicidir ve tedavi ile kontrol altına alınabilir.

Kök hücre nakli ile tedavi edilen çocuklar, normal bir yaşam sürebilirler. Ancak, nakil sonrasında bazı riskler de söz konusudur. Bu riskler arasında, enfeksiyon, kanama, organ yetmezliği ve ölüm yer alır.

Kök hücre nakli, lösemi tedavisinde önemli bir yere sahiptir. Bağışçı olmak, lösemili bir çocuğun hayatını kurtarmak anlamına gelir.

Editör: Kader GÜL