Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim ve öğretim yılına dair resmi ortaöğretim kurumlarında okunacak seçmeli derslere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar, okul müdürleri ve öğretmenleri için kritik bir rol oynayacak.Meb'den Açıklama Öğrenci Talepleri Esas Alınacak (2)

Seçmeli Ders Belirleme Süreci

MEB'in açıklamalarına göre, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında resmi ortaöğretim kurumlarında okunacak seçmeli derslerin belirlenmesi sürecinde dikkate alınacak faktörler şunlardır:

  1. Öğrenci Talepleri: Seçmeli dersler, öğrencilerin talepleri doğrultusunda belirlenecek. Bu süreç, 29 Ocak-16 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek ve öğrenci talepleri elektronik ortamda e-Okul sistemine işlenecektir.

  2. Okul İmkanları ve Öğretmen Durumu: Seçmeli derslerin belirlenmesinde okulun fiziki imkanları ve mevcut öğretmen durumu önemli bir rol oynayacaktır.

  3. Eğitim Politikaları ve Gelecek Vizyonu: Seçmeli derslerin belirlenmesinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim politikalarının gelecek vizyonuyla uyumlu olması öncelikli bir faktördür.Meb'den Açıklama Öğrenci Talepleri Esas Alınacak

Mesleki ve Teknik Okullarda Seçmeli Dersler

Mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında, haftalık ders çizelgelerinde yer alan seçmeli derslerle ilgili açıklamalara da yer verildi. Bu kapsamda, öğrencilerin öğrenim gördükleri alan/dal dersleri veya diğer alan ve dallara ait derslerden seçim yapma imkanı bulunmaktadır. Ancak, seçilecek dersin alanında öğretmen normunun olması ve uygulama alanlarının mevcut olması gerekmektedir.

Ders Seçimi ve Değişiklik Süreçleri

Ders seçimi sürecinde öğrenci talepleri esas alınacak ve belirlenen dersler öğrencilere ve velilere detaylı bir şekilde duyurulacaktır. Ders seçiminde rehber öğretmenler tarafından öğrencilere rehberlik yapılacak ve gerekli bilgilendirmeler sağlanacaktır.

Ders seçimi yapmayan öğrenciler için ise okul yönetimleri tarafından seçmeli dersler belirlenecektir. Değişiklik yapılması gereken durumlarda ise bu süreç, ders yılının ilk haftası içerisinde gerçekleştirilecektir.Meb'den Açıklama Öğrenci Talepleri Esas Alınacak (3)

Ders İçerikleri ve Seçim Kriterleri

MEB, seçmeli derslerin okul türlerine ve sınıf düzeylerine göre haftalık saat ve seçim kriterlerini belirleyerek Talim ve Terbiye Kurulu Kararları ile açıklamıştır. Bu kriterlere uygun olarak öğrenciler, seçmeli derslerini belirleyebileceklerdir.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Müjde! Okullar 9 Gün Tatil! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Müjde! Okullar 9 Gün Tatil!

Özel Durumlar ve Ders Seçiminde Esneklik

Açıklamalarda öğrencilere bir alt sınıfta okudukları seçmeli dersi veya saatini bir üst sınıfta değiştirme imkanı tanındığı belirtilmiştir. Ayrıca, bir alt sınıfta okunan dersin devamı olan derslerin seçiminde öğrencinin öğrenimini gördüğü programın bir üstü esas alınacaktır.