Sosyal Medya Aracılığıyla Paylaşım Yapan Memura Disiplin Cezası Sosyal Medya Aracılığıyla Paylaşım Yapan Memura Disiplin Cezası

 Bu kapsamlı müzakere sürecinde, çalışanlarımızın ve emeklilerimizin refahını güvence altına almak adına titizlikle çalışıyoruz.

Memur-Sen olarak, Hizmet Kolları Müzakeresi'ne adım attık ve bu aşamanın olumlu bir şekilde başladığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. İşçi ve memur kesiminin haklarının korunması ve ekonomik koşulların dikkate alınması, bizim öncelikli hedefimizdir.

Son dönemde yaşanan ekonomik değişimleri ve enflasyonun etkilerini göz önünde bulundurarak, sunduğumuz tekliflerin gerçekçi ve adil olduğuna inanıyoruz. 2024 yılı için önerdiğimiz zam oranları, hem çalışanlarımızın alım gücünü korumayı amaçlamakta hem de gelecek yılların ekonomik belirsizliklerine karşı bir denge sağlamayı hedeflemektedir.

Teklifimiz, emeklilerimizi de unutmadığımız bir refah payını içermektedir. Bu, bizim için oldukça önemli bir unsur ve gelecek nesillere daha adil bir gelecek bırakmak amacımızı yansıtmaktadır.

Ancak, unutulmamalıdır ki bu teklifler sadece bir başlangıç noktasıdır. İlerleyen müzakere sürecinde, tüm tarafların görüşleri ve önerileri dikkate alınarak daha iyi bir uzlaşıya ulaşmayı umuyoruz. Amacımız, tüm çalışanlarımızın ve emeklilerimizin daha iyi bir yaşam standardına kavuşmalarını sağlamaktır.
Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında müzakereler başladı! Görüşmelerin merkezinde yer alan teklif, yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini doğrudan etkileyen bir konuyu ele alıyor. Hizmet Kolları Ön Müzakeresi ve Genele İlişkin Ön Müzakere aşamalarının ardından, şimdi de Hizmet Kolları Müzakeresi başlatıldı.

Müzakerelerin olumlu bir havada geçtiğini belirten Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hizmet kollarına ait tekliflerin tasnifi ve ön müzakere sürecindeki olumlu gelişmelerin, müzakere aşamasında da devam etmesini umuyoruz. Enflasyon rakamları, Merkez Bankasının güncellediği enflasyon tahminleri ve genel ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda, taleplerimizin makul ve gerçekçi olduğunu düşünüyoruz. Kamu işvereni, masaya daha önce belirlenen enflasyon hedeflerine değil, piyasa gerçeklerine dayalı bir teklif sunmalıdır" dedi.

Memur-Sen'in teklifi 2024 yılı için aşağıdaki şekildedir:

İlk 3 ayda %35 zam,
İkinci 3 ayda %10 zam,
Üçüncü 3 ayda %15 zam,
Dördüncü 3 ayda %10 zam (refah payı dahil).
2025 yılı için ise talepler şu şekildedir:

İlk 6 ayda %25 zam,
İkinci 6 ayda %15 zam.
Toplu sözleşme görüşmelerinin sonucunda, hem memurların hem de memur emeklilerinin adil ve sürdürülebilir bir refah düzeyine kavuşması amaçlanmaktadır. Müzakerelerin ilerleyen aşamaları merakla bekleniyor.

Müzakerelerin olumlu bir şekilde sonuçlanacağına ve tüm kesimlerin memnuniyeti gözetilecek bir anlaşmanın sağlanacağına inanıyoruz. Kamuoyunu, toplu sözleşme sürecinin gelişmelerine dair düzenli olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Editör: Kader GÜL