İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV), Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirdiği Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı kapsamında yürütülen Ortaklaşa Hibe Programı 24 Nisan Pazartesi günü başvuruya açıldı. Ortaklaşa Hibe Programı kapsamında Türkiye genelinde kültür-sanat alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin birlikte üreteceği ortak projelere toplam 1,3 Milyon Avro tutarında hibe sağlanacak.

Kültür-sanat odaklı sivil toplum kuruluşlarının, en az bir belediye ortaklığıyla başvurabilecekleri hibe programında, her başvuru için en az destek oranı 50.000 Avro, en yüksek destek oranı ise 120.000 Avro olarak belirlendi.

Kültür-sanat odaklı STK’ların bir belediye ortağı ile başvurabilecekleri hibe programında, projelerin onay sürecinin ardından 6 ay ile 12 ay içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

PROJE BAŞVURULARI 3 FARKLI BAŞLIĞA ODAKLANIYOR

 Hibe Programı’na 3 farklı başlığa odaklanan projelerle başvuru yapılabilir:

STK ve belediyelerin birlikte geliştirdikleri, ürettikleri farklı disiplinlerden kültür-sanat projeleri;

Belediyeye ait veya atıl durumda bir mekânın STK’ların uzmanlığı ve içerik katkısıyla kültür-sanat alanına dönüştürüldüğü, mekân odaklı projeler;

Yerelde katılımcı kültürel planlamayı ve kültür yönetimini teşvik eden mekanizmalar ve pratikler öneren projeler.

15 Temmuz'da İstanbul'da Toplu Ulaşım Ücretsiz! 15 Temmuz'da İstanbul'da Toplu Ulaşım Ücretsiz!

Hibe programında, deprem bölgesine ya da depremden etkilenenlere yönelik tasarlanan kültür-sanatı odaklı projeler de teşvik edilecek.

Son başvuru tarihi 12 Temmuz 2023 saat 18.00 olarak belirlenirken, başvuruların ortaklasa.iksv.org sitesi üzerinden ulaşılabilen belgeler aracılığıyla, çevrimiçi olarak yapılabilecek.

Kaynak: igf