Çakmak, temel eğitimin sekiz yıla çıkarılması ve öğrencilerin yeteneklerine göre farklı alanlara ve uygun liselere yönlendirilmesi gerektiğini söylüyor.

2023 lise yerleştirme sınavında tam puan alan 562 öğrencinin başvurularında yoğunluk yaşandığı belirtiliyor. Aynı puanı alan öğrenciler arasında sıralama yapmak için yaş durumu, okula devam durumu ve diğer ölçütler göz önünde bulunduruluyor. Ancak yine de aynı puana sahip öğrenciler arasında eşitlik olduğunda seçim yapmak zorunda kalındığı ifade ediliyor.

Çakmak, LGS'nin artık bir sıralama sınavı haline geldiğini ve bu durumun aynı puana sahip öğrencilerin yoğunluk oluşturmasına yol açtığını belirtiyor. Bu sorunu çözebilmek için Çakmak, temel eğitimin sekiz yıla çıkarılması ve rehberlik birimleri ile ders öğretmenlerinin öğrencileri yeteneklerine göre yönlendirmesi gerektiğini savunuyor.

Ordu'nun ilk kadın İlçe Milli Eğitim Müdürü Kimdir? Öztürk Kimdir? Ordu'nun ilk kadın İlçe Milli Eğitim Müdürü Kimdir? Öztürk Kimdir?

Çakmak ayrıca mevcut eğitim sisteminde öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmanın mümkün olmadığını ifade ediyor. Okulların dershane gibi hazırlık kursu haline getirildiğini ve eğitimin sınavlara odaklandığını belirtiyor. Eğitim sisteminin yeniden değerlendirilmesi ve öğrencilere değerlerin kazandırılması gerektiğini vurguluyor. İlköğretim ve lise dönemlerinin çocukların kimliklerinin ve kişiliklerinin oluştuğu dönemler olduğunu belirterek, meslek okulları ve imam hatiplerin kaldırılması gerektiğini öneriyor.

Çakmak, yeni eğitim sisteminin oluşturulurken Türkiye'nin ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini söylüyor. Meslek liselerine ağırlık verilmesi gerektiğini ifade ederek, eğitimin "soru çözen" değil, "sorun çözen" bireyler yetiştirmeye odaklanması gerektiğini belirtiyor.

Eğitimci Çakmak ayrıca mevcut eğitim sistemindeki sorunları da dile getirerek, sınav odaklı eğitimin kaldırılması, sınıf geçme sisteminin yeniden değerlendirilmesi ve eğitimde niteliğin önemsenmesi gerektiğini vurguluyor.

Editör: Kader GÜL