İşveren sağlık nedeniyle işe devam edemeyeceğinizi raporla kanıtlamanızı isteyebilir, ancak sağlık raporu işveren tarafından kabul edilmezse dahi, çalışanın sağlık durumunun o işyerinde çalışmaya uygun olmadığına dair mahkemece kabul edilen raporla tazminat alınabilir.

Raporluyken tatil yapmak, işveren tarafından haklı fesih sebebi olarak değerlendirilebilir. İşçi raporlu olduğu dönemde tatile gitmek yerine istirahat etmelidir. Raporlu iken tatile gidilmesi durumunda işveren iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir.

Ancak rapor kullanımının suistimal edilmesi, sürekli rapor alınması gibi durumlar da işveren tarafından fesih nedeni olarak değerlendirilebilir. Ancak bu durumda öncesinde çalışanın savunması alınmalı ve fesih süreci iş yasalarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir. İş akdinin bildirimsiz feshi için kullanılan rapor süresinin ihbar süresini 6 hafta geçmesi gerekmektedir.

Fizik tedavi için ilave ücret alınabilir. 
Ayaktan tedavilerde işyeri hekimi bir kerede en fazla 2 gün istirahat verebilirken, tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir. Eğer kontrol muayenesi raporda belirtilmişse toplam süre 20 günü geçmemek üzere uzatılabilir.

Evde fizik tedavi almak mümkündür. Devlet tarafından evde sağlık hizmetleri kapsamında fizik tedavi giderleri karşılanırken, özel hastanelerdeki evde bakım hizmeti kapsama dahil değildir.

Ancak unutmayın ki, hukuki konularda kesin bilgi almak ve doğru adımlar atmak için bir avukattan ya da iş hukuku uzmanından destek almanız önemlidir. İş hukuku konusunda değişiklikler olabileceğinden, güncel bilgiler için uzman desteği almanızda fayda vardır.
Rapor alırken ve sağlık nedenleriyle işten ayrılmak konusunda çalışanların bilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

Babalar Günü İçin En Anlamlı Mesajlar ve Sözler Babalar Günü İçin En Anlamlı Mesajlar ve Sözler

Kıdem Tazminatı: Eğer işyerindeki çalışma koşulları sağlığınızı olumsuz etkiliyorsa, işverenle görüşerek kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilirsiniz.
Ancak bu durumu ispatlamak için sağlık raporu almanız gerekebilir.

Raporluyken Tatil: Raporlu olduğunuz dönemde istirahat yerine tatil yaparsanız, işvereniniz haklı neden olarak iş sözleşmenizi feshedebilir. Bu konuda Yargıtay Hukuk Dairesi'nin örnek kararları bulunmaktadır. Sosyal medyada tatil fotoğrafları veya konum bilgileri paylaşmanız, işvereninizin iş sözleşmenizi sona erdirmek için kanıt olarak kullanabileceği bir delil olabilir.

Sık Rapor Kullanımı: Rapor kullanımının suiistimal edilmesi, işten çıkarılma sebebi sayılabilir. Ancak öncesinde çalışanın savunması alınmazsa bu fesih geçersiz sayılır. İşverenin işten çıkarabilmesi için kullanılan rapor süresinin ihbar süresini 6 hafta aşması gerekmektedir. Ayrıca çalışanın kendi kastı ya da alkol sorunu nedeniyle arka arkaya 3 iş günü ya da ayda 5 iş gününden fazla rapor alması durumunda iş akdi feshedilebilir.

Sağlık Raporu Bedeli: Maluliyet, meslek hastalığı, kontrol muayeneleri gibi nedenlerle hastaneye sevk edilenler için düzenlenen sağlık raporlarını sosyal güvenlik kurumu karşılamaktadır. Ancak özel amaçla kullanılacak raporlar için (ehliyet, engellik, vasi tayini, silah ruhsatı vb.) devlet bedel karşılamamaktadır.

İşsizlik Ödeneği: Sağlık nedeniyle işten ayrılanlar işsizlik ödeneğine hak kazanabilirler. Bunun için son 3 yılda en az 600 prim gününün ve son 120 gün hizmet akdi ile çalışmanın bulunması gerekmektedir.

Özetle, sağlık nedenleriyle rapor alırken ve işten ayrılırken dikkatli olmak, iş hukuku ve sosyal güvenlik kurallarına uygun hareket etmek önemlidir. Bu gibi durumlarla karşılaşıldığında bir hukuk danışmanına başvurmak faydalı olacaktır.

Editör: Kader GÜL