"Reaksiyon" kelimesi, aslında İngilizce "reaction" kelimesinden Türkçeye geçmiş ve genellikle kimya ve biyoloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Reaksiyon, bir maddenin diğer maddelerle ya da çevresiyle etkileşime girmesi sonucu oluşan değişimi ifade eder. Bu değişimler genellikle ısı, ağırlık gibi fiziksel etkenlerle ilgilidir ve kimyasal tepkimeler homojen ve heterojen reaksiyonlar olmak üzere ikiye ayrılır.

Reaksiyonun Genel Anlamı ve Kökeni

Reaksiyon kelimesi genel anlamda, herhangi bir olay veya durum karşısında gösterilen ilk tepkiyi ifade eder. Bu tepki, maddelerin yanı sıra insan davranışları için de kullanılabilir. Kelimenin kökeni ise Fransız fizikçi Isaac Newton'a dayanır. Newton'a göre, her etki beraberinde zıt bir tepki doğurur ve bu etki ile tepkinin kuvveti her zaman birbirine denktir. Bu fiziksel prensip, hareket yasalarının temelini oluşturur.

Reaksiyonun TDK Sözlük Anlamı

TDK'ya göre reaksiyon kelimesinin sözlük anlamı "tepki"dir. Örneğin, bir cismin havaya fırlatılması etki, yere düşmesi ise tepki, yani reaksiyondur. Bu doğa yasasına göre, her etkiye bir tepki gelir ve bu tepki kaçınılmazdır. Maddeler arasında meydana gelen kısa süreli veya kalıcı değişimler de reaksiyon olarak adlandırılabilir.

Reaksiyonun Örnekleri

  1. Bir cismin, sıcaklığın her geçen dakika daha azaldığı bir ortamda buz tutması.
  2. Demir ve benzeri maddelerin zamanla paslanması.

Reaksiyon Göstermek Ne Demek?

Reaksiyon göstermek, bir etkiye maruz kalan maddenin veya kişinin tepki göstermesi anlamına gelir. Bu terim genellikle olumsuz anlamda kullanılır. Örneğin, duyduğu bir söze karşı sinirlenen bir kişi reaksiyon göstermiş olur. Bu durumda, "tesir" veya "aksülamel" sözcükleri reaksiyon ile eşanlamlıdır. Kimyada ise bu terimin yerine "tepkime" terimi kullanılır.

Arabamdan Gelen Tıkırtıyı Nasıl Durdurabilirim? Arabamdan Gelen Tıkırtıyı Nasıl Durdurabilirim?

Reaksiyon Sözcüğünün Kullanımı

  1. Bugünkü derste kimyasal ve anabolik reaksiyon konusunu işledik.
  2. Takımımız yediği gole reaksiyon gösterdi ve maçtan 2-1 galip ayrıldı.
  3. Maddelerin reaksiyon göstermesi için birbirleriyle etkileşime girmesi gerekir.

Bu yazımızda, "Reaksiyon Nedir, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek? Reaksiyon Göstermek Ne Demek?

Editör: Kader GÜL