Rize İdare Mahkemesi'nin Hemşin I Regülatör ve Hidroelektrik Santrali (HES) projesine yönelik yürütmeyi durdurma kararına rağmen inşaatın devam etmesi, hukuka aykırılık iddialarıyla gelişen bir durumu yansıtıyor. İşte bu olayla ilgili bazı ana noktalar:

Mahkeme, projenin imar mevzuatına ve planlama tekniğine aykırı olduğunu ve "telafisi güç zararlar doğabileceği" gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

Kararın Gerekçesi: Mahkeme kararının gerekçesinde, yapı ruhsatının imar planlarına aykırı olduğu, parselasyon planının yapılmadan yapı ruhsatının verildiği, ruhsatın usulüne uygun düzenlenmediği ve projenin imar planı değişiklikleriyle mevzuata aykırı olduğu belirtilmiştir.HES Projesi (1)İnşaatın Devam Etmesi: Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen, santral inşaatının devam ettiği ifade edilmektedir. Bu, mahkeme kararının uygulanmadığı ve imar suçunun işlendiği iddialarını doğrulamaktadır.

Belediye Sorumluluğu: Mahkemenin verdiği karara rağmen inşaatın sürmesi, Hemşin Belediyesi'nin müdahale etmediği veya işlem yapmadığı şeklinde yorumlanmaktadır. Avukat Hülya Yıldırım, belediyenin bu durumu görmezden gelmesini ve imar suçuna müdahale etmemesini eleştirmiştir.

Proje Müellifi ve Fenni Mesul İddiası: Mahkeme, proje müellifi ile fenni mesulün aynı kişi olmasının mevzuata aykırı olmadığı değerlendirmesini yapmıştır.

Bu olay, hukuki süreçlerin bazen uygulamada eksik veya aksak olabileceği ve mahkeme kararlarının uygulanmasının önemini vurgulamaktadır. Belediye yetkilileri, mahkeme kararına uyarak inşaatı durdurmalı veya gerekli yasal işlemleri başlatmalıdır. Aksi takdirde, yasal sonuçlarla karşılaşabilirler.

Hemşin İlçesi'nde bulunan Hemşin I Regülatör ve Hidroelektrik Santrali (HES) projesine ilişkin önemli bir konuyu ele almaktadır. Rize İdare Mahkemesi'nin projeye ilişkin yürütmeyi durdurma kararına rağmen, inşaatın devam etmesi konusunda birçok vatandaşın endişelerini paylaşıyoruz.

Rize İdare Mahkemesi tarafından verilen kararın gerekçeleri, projenin imar mevzuatına ve planlama tekniklerine aykırı olduğunu belirtmektedir. Ayrıca, bu kararın yürütülmemesi halinde "telafisi güç zararlar" doğabileceği vurgulanmıştır. Mahkeme kararı, yasalar çerçevesinde alınmış ve projenin hukuka uygun olup olmadığını değerlendirmiştir.

Ancak, mahkeme kararına rağmen inşaatın devam ettiğini görmekteyiz. Bu durum, projenin yasalara aykırı bir şekilde ilerlediği izlenimini yaratmakta ve kamuoyunda ciddi endişelere neden olmaktadır. Ayrıca, bu durumun belediye yetkilileri tarafından görmezden gelinmesi veya müdahale edilmemesi, ilçemizin imar mevzuatına ve yasalara uygun bir şekilde yönetilmediği izlenimini vermektedir.

Bizler, Hemşin ilçesinin güzelliklerini ve doğal kaynaklarını koruma ve sürdürülebilir bir şekilde değerlendirme konusundaki hassasiyetinizi anlıyoruz ve destekliyoruz. Bu tür projelerin yasalara ve çevre koruma prensiplerine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi önemlidir. İmar mevzuatına uygunluğun denetlenmesi, hem çevre hem de toplum sağlığı açısından büyük önem taşır.

Mikrodalga Fırında Krep Tarifi Mikrodalga Fırında Krep Tarifi

Bu bağlamda, Hemşin Belediyesi'ni, Rize İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararını dikkate alarak projenin inşaatını durdurma veya yasal işlemleri başlatma konusunda sorumluluk almaya çağırıyoruz. İmar suçlarının görmezden gelinmemesi ve yasaların uygulanması, ilçemizin geleceği ve çevresel sürdürülebilirliği için hayati önem taşır.

Hemşin ilçesinin doğal güzelliklerini ve çevresini koruma amacıyla birlikte hareket etmeli ve yasalara uygunluğun sağlanması için gerekli adımları atmalıyız. Kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bu konunun yakından takip edilmesi de önemlidir.

Editör: Kader GÜL