Sadakatsizlik ve aldatma, ilişkilerde sık sık karşılaşılan zorlu konulardan biridir. İlişkiler bazen dışarıdan mutlu ve huzurlu görünebilirken, iç yüzü genellikle çok farklı olabilir. Birçok insan, yakın çevresindeki ilişkilerde yaşananları duyduğunda şaşkınlık yaşar. Hatta bazen kendi ilişkilerinde benzer durumlarla karşılaşabilir, ancak çevresine anlatmaktan çekinir. Bu durumda ilişkideki sorunlarla yalnız kalır ve genellikle kendini suçlar. Bu durum, kişinin kendisini suçlama eğiliminde olduğu bir döneme dönüşebilir. Özellikle sürekli suçlayıcı bir dil ile büyüyen kişiler, bu eğilimi daha fazla gösterebilirler. Bu nedenle sadakatsizlik konusunu derinlemesine incelemek önemlidir.

Sadakatsizlik Nedir?

Son yıllarda ise modern aldatma kavramı üzerinde daha fazla durulmaktadır. Sık sık seyahat eden kişilerin, teknolojiye daha fazla erişim imkanı bulmaları, aldatma ya da aldatılma olasılığını artırabilir. Özellikle ilişkisini sıradan gören kişiler, ilişkilerinde ihanet yaşama eğilimindedirler. İkili ilişkilerde, aldatma ve sadakatsizlik sık sık bir arada görülür. Kişinin güveni, farklı biriyle duygusal veya fiziksel olarak yakınlaşmasıyla sarsılır. Bu, normal normların dışında gerçekleşir. Bu nedenle sadakatsizlik, evlilik ilişkilerine büyük zarar verebilir. Sonrasında çiftler, genellikle affetme konusunu tartışırlar. Ancak affetme, ilişkinin derinden yeniden kurulması üzerine çalışmak anlamına gelir.Sadakatsizlik Ve Aldatma (1)

Kıskançlık ve Sadakatsizlik Arasındaki Fark

Ülkemizde kıskançlık ile sadakatsizlik kavramları sıklıkla karıştırılmaktadır. Kıskançlık, kişinin kendisi ile ilgilidirken, sadakat tamamen kişi ile ilgilidir. Kıskançlık, genellikle kıskanan kişinin iç dünyasında yaşadığı bir durumdur, sadık olma ise kişinin karakter özellikleri ve değerleriyle ilgilidir.

Sadakatsizlik ve Ortaya Çıkan Tepkiler

Sadakatsizlikle doğru orantılı olarak, çeşitli tepkiler ortaya çıkar. Özellikle aldatılmanın verdiği güvensizlik ve şüphe, kişiyi partnerini sürekli olarak kontrol etmeye iter. Telefon mesajları incelenir, sosyal medya hesapları kontrol edilir. Bu durumlarda ortaya çıkan duygular arasında öfke, güvensizlik, hayal kırıklığı, kızgınlık, merak, sinir ve kıskançlık bulunabilir. Kişi bu duygularla mücadele eder, ancak ilişkinin kalitesinin düştüğünü fark eder. Artık ilişkide kalmak istemez, kendini güvende hissettiği bir alan arar. İletişim azalır, duygularını paylaşmaktan kaçınır. Güven tamamen kaybolduğunda, ilişkiyi sonlandırmak isteyebilir.Sadakatsizlik Ve Aldatma (2)

Evlilik Dışı İlişkiler ve Sadakatsizlik

Evlilik dışı ilişkiler, bir kişinin ilişkisine karşı yapabileceği en büyük sadakatsizliktir. Genellikle boşanma kararının alınmaması gereken bir kural olarak görülse de, bazen bitişler de gereklidir. Mutsuz bir evliliği devam ettirmek, ilişkinin sonlanmasından daha zararlı olabilir. Evlilik dışı ilişkiler, psikolojik ve sosyal açıdan daha büyük riskler içerir. Kimse mutsuz bir evliliğe devam etmek zorunda değildir.

Flört İlişkilerinde Sadakatsizlik

Flört ilişkilerinde sadakatsizlik daha sık karşılaşılan bir durumdur. Çünkü bu tür ilişkilerde genellikle resmi bir bağ bulunmaz. Bu nedenle, kişilerin dışarıya karşı olan bağlılıkları daha zayıftır. Bu durum, kişilerin ilişki dışındaki tercihlere daha kolay ulaşmasına neden olabilir. Bu durum, kişinin bağlılık seviyesiyle doğrudan ilişkilidir. Kaçınan bağlanma stiline sahip kişiler, genellikle daha kolay aldatırlar çünkü ilişki kurmak onlar için zorlayıcıdır.Sadakatsizlik Ve Aldatma (3)

Eğer kişi, flört döneminde partnerine sadık davranmazsa, evlilik döneminde de aynı davranışı sergileme eğilimindedir. Bu nedenle aldatma eğilimi, kendiliğinden ortadan kalkmaz, mutlaka psikolojik destek almak gerekir.

Diyabet Yönetimi İçin Beslenme Tavsiyeleri Diyabet Yönetimi İçin Beslenme Tavsiyeleri

Aldatma ve Sadakatsizlik Arasındaki İlişki

Aldatma, toplumsal olarak kabul görmeyen bir davranıştır. Bu nedenle, kişi yapmış olduğu davranışı saklamaya çalışırken, içsel olarak da kaygı yaşar. Çünkü uygun olmayan bir davranış sergilediğini bilir. Bu nedenle, aldatma ve sadakatsizlik arasındaki ilişkiyi anlamak için birçok çalışma yapılmıştır. Ancak kişiler genellikle aldatma durumuna yönelik net bir cevap vermekten kaçınırlar.

Bu kapsamda kültürel değerler de ele alınır. Bireyin yetişmiş olduğu toplum, aldatma konusundaki eğilimlerini etkileyebilir. Sosyal normlar, aldatmayı önleyici değerler olarak görülebilir.

Aldatma Eğilimi ve İlişki Doyumu

Yapılan çalışmalar, ilişki doyumu ile sadakatsizlik arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. İlişkide mutsuz olan kişiler, mutlu olanlara göre partnerlerini daha fazla aldatma eğiliminde olabilirler. Bu ilişki sadece cinsel anlamda yaşanmaz, duygusal anlamda da kişi diğer insanlarla daha sık ilişkiye girme ihtiyacı duyabilir. Eğer kişi ilişkiden yeteri kadar tatmin olmazsa, duygusal bir kazanç elde edemezse, diğer insanlarla daha sık iletişim kurabilir.

Aldatma, her ilişkide sadakatsizlik ve güven duygusunu sarsan bir durumdur. Evliliğe verdiği zararlar da göz ardı edilemez. Kişinin kendisine saygısı ve ilişkide hissettiği değer, evlilik dışı ilişkileri artırabilir.

Sadakatsizlik Nedenleri

Sadakatsizlik nedenleri ile ilgili yapılan çalışmalarda, kişinin kendisini değersiz hissetmesi, ilişkisinde beklediği sevgiyi bulamaması, kendisine olan saygısının düşük olması, benlik ihtiyacını yapay şekilde destekleme ihtiyacı, kaçınan bağlanma stili, evlilikten doyum alamama, severek evlenilmeme, madde ve alkol kullanımı, sorumluluktan kaçma, ilişkiden ya da partnerden intikam alma isteği, görücü usulü evlilikler, baştan çıkarmaya yönelik davranışlar, cinsellik, dış uyaran ihtiyacı, eğlence ve yenilik beklentisi gibi faktörlerin etkili olabileceği belirtilir. Bu faktörler, genellikle bağlanma stilleriyle ilişkilendirilir. Kaçınan bağlanma stiline sahip bireyler, ilişkilerinde bağlılık göstermekte zorlanabilirler.

Duygusal ve Cinsel Sadakatsizlik

Kişinin mevcut ilişkisi devam ederken başka biriyle duygusal veya cinsel olarak ilişkiye girmesi, duygusal ve cinsel sadakatsizlik olarak adlandırılır. Bu tür davranışlar, çiftlerin ilişki kalitesini düşürebilir.

Özellikle erkekler, cinsel sadakatsizlik yaşadıklarında partnerlerini cinsel beraberliğe zorlayabilirler. Erkekler genellikle cinsel aldatılmaya karşı daha duyarlıdır. Kadınlar ise daha çok duygusal aldatılmayla baş etmekte zorlanabilirler. Bu nedenle erkekler, genellikle öfke hissederken, kadınlar daha çok kıskançlık hissederler. Ayrıca, iğrenme ve değersizlik duyguları da sık sık ortaya çıkabilir.

Cinsiyete Göre Aldatma

Cinsiyete göre, kişilerin sadık olma durumları incelendiğinde farklılık görülebilir. Genellikle erkeklerin daha fazla sadakatsizlik eğiliminde olduğu ifade edilir. Ancak gençler arasında yapılan çalışmalarda bu oranın eşit olduğu belirtilir. Son yıllarda teknolojinin gelişmesi, ilişkilerdeki sadakatsizliği artırmaktadır.

Erkeklerin sadakatsizlik eğilimi, ilişkinin beklendiği gibi gitmemesi, yenilik arayışı, isteklerini tatmin etme, ciddi ilişki istemeyen bir kadının varlığı, tatmin duygusunun çekiciliği, risk alma isteği ve intikam duyguları gibi faktörlerle açıklanabilir. Kadınların sadakatsizlik eğilimi ise, kendilerine olan güvenlerindeki artış, beğenilme ihtiyacı, sevgi beklentisi, romantizm ihtiyacı, statü ve daha varlıklı biriyle beraber olma isteği, cinsel tatminsizlik, sonlanmayan mutsuz evlilikler, sorumluluklardan kurtulma isteği gibi faktörlere bağlı olabilir.

Evlilikte Sadakatsizlik Nedenleri

Evlilikte sadakatsizlik nedenlerini farklı başlıklar altında ele alabiliriz. Örneğin, çiftlerin geçmişte yaşadıkları aldatılma gibi durumlar, evlilik biçimleri, kıskançlık gibi faktörler bu tür davranışları artırabilir. Görücü usulü ile evlenen çiftlerle, severek evlenen çiftler arasında anlamlı bir fark olduğu belirtilir. Ayrıca, kıskançlığın yüksek olması da partnerler arasında uzaklaşmaya neden olabilir. Bu nedenle, mutsuz bir evlilikteki partner, mutluluğu dışarıda arayabilir.

Sonuç olarak, aldatma ve sadakatsizlik ilişkilerde ciddi sorunlara neden olabilir. İlişkide yaşanan bu tür sorunların çözümü için iletişim, anlayış ve gerekirse uzman desteği önemlidir. Evlilikte ve ilişkilerde yaşanan sorunlar, sağlıklı bir şekilde ele alındığında çözüme kavuşabilir. Sadakatsizlik, ilişkide güvenin ve bağlılığın sarsılmasına neden olsa da, bu durumun üstesinden gelmek mümkündür.

Editör: Kader GÜL