Diş eksikliği bulunması durumunda.
Konjenital diş eksikliği bulunan hastalara ait implant ücretleri.
Dudak, damak yarığı gibi durumlarda her çeneye en fazla 4 tane implant olacak şekilde.
Bu durumlar doğrultusunda implant tedavisi gerekiyorsa, sağlık kurulu kararıyla karşılama yapılabilir.
Ayrıca kaç tane implant uygulanacağı da belirtilmelidir. İmplant tedavisi sürecinde bir çene için en fazla 4 tane kemik içi implant uygulaması için destek verilecektir.

Kargonuz Kaybolduysa Ne Yapmalısınız? Kargonuz Kaybolduysa Ne Yapmalısınız?

Implant tedavisi için başvurular, devlet üniversitelerine bağlı hastaneler ve diş hekimliği fakülteleri gibi resmi sağlık kurumlarına yapılabileceği gibi özel diş hastanelerine de yapılabilmektedir. Devlet hastanelerinde yoğunluk olması durumunda sağlık kurulunun tedavinin gerekli olduğuna dair bir rapor düzenlemesi halinde hastalar özel implant yapan hastanelere başvuruda bulunabilirler.

Ancak SGK, bazı özel implant malzemelerinin ve tedavilerin ücretlerini karşılamamaktadır. Örneğin, iropal gibi bazı kıymetli madenlerin, bedo gold EWL, Argenco 23, Polliag-M gibi bileşiminde kıymetli madenler olan tedavilerin ücretleri ödenmez. Ayrıca kemik içi implant uygulamalarının ücretleri de ödenmez. Ayrıca, 18 yaşını doldurmayan kişilerin ortodontik tedavileri de SGK tarafından karşılanmamaktadır.

Bu nedenle implant tedavisi için SGK'dan karşılama almak isteyen hastaların belirtilen şartları dikkate alarak başvurularını gerçekleştirmeleri önemlidir. Tedavinin yapılacağı sağlık kurumuna göre randevu ve tedavi süreci farklılık gösterebilir.
SGK, belirli şartlar altında implant tedavisini karşılayan bir sosyal güvenlik kurumudur. Kist, tümör veya diş eksikliği gibi durumlar implant tedavisini gerektiren nedenler arasındadır. Aynı şekilde dudak, damak yarığı ve kemik doku defektlerinin olduğu durumlarda da SGK destek sağlayabilir. Ancak bazı özel implant malzemeleri ve tedaviler SGK tarafından karşılanmaz. 
Tedavi sürecinde resmi sağlık kurumları olan devlet hastaneleri ve üniversite diş hekimliği fakülteleri hastaların başvurabileceği yerlerdir. Özel hastanelere başvuruda, sağlık kurulu kararının olması durumunda tedavi ücretleri SGK tarafından karşılanabilir. Hastalar, SGK'dan implant tedavisi için karşılama almak istediklerinde belirtilen şartları dikkate alarak başvurularını gerçekleştirmelidirler.

Editör: Kader GÜL