MEB'in Kararı ve Gerekçeleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), son dönemde okullarda fiilen uygulanan "sınıf anneliği" pratiğine ilişkin çeşitli 81 ile gönderdiği uyarı yazısıyla dikkat çekti. MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, "sınıf annesi" olarak görevlendirilen velilerin bazı olumsuz uygulamalara dair aldığı şikayetleri değerlendirdi.

MEB'in aldığı kararın arkasındaki temel neden, sınıf annelerinin eğitim ortamlarına müdahalelerinin pedagojik ilkelere aykırı olması ve eğitim kalitesini olumsuz etkilemesidir. Ayrıca, öğretmen dışındaki kişilerin bu şekilde müdahalede bulunması, eğitim sürecinde istenmeyen durumlar yaratmaktadır.

Okullardaki Personel ve Bütçe Eksikliği

Veliler ve Eğitim-Sen ise MEB'in aldığı bu kararı eleştirirken, okullardaki personel ve bütçe eksikliğine vurgu yapıyor. Eğitim-Sen, sınıf annesi uygulamasının kaldırılmasının asıl sebebinin, eğitim sistemine yeterli kaynak ayrılmaması ve personel eksikliği olduğunu savunuyor.

Eğitim-Sen'in değerlendirmesine göre, sınıf anneleri, okulların ihtiyaç duyduğu destek ve kaynakların yetersizliğini gidermek adına ortaya çıkmış bir inisiyatifti. Ancak, bu eksikliğin giderilmesi yerine, MEB'in sınıf annesi uygulamasını tamamen kaldırma kararı, eğitim sisteminin derin sorunlarını örtbas etme eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Sınıf Annesi Uygulamasının Genel Yapısı

Mevzuatta yeri olmayan ve gönüllülük esasına dayanan "sınıf anneliği," genellikle ilkokul seviyesinde uygulanan bir yöntemdir. Veliler, okuldaki eksiklikleri gidermek, ders araç-gereçlerini temin etmek ve çocuklarının sınıf ortamında daha etkin bir şekilde yer almak amacıyla bu role gönüllü olarak aday olmaktadır.

Bu uygulama, özellikle kaynak yetersizliği nedeniyle okulların karşılaştığı sorunlara çözüm bulma amacı gütmektedir. Ancak, MEB'in belirttiği gibi, sınıf annelerinin bazıları bu rolü kötüye kullanarak maddi taleplerde bulunmak veya derslere müdahale etmek gibi olumsuz davranışlara yönelebilmektedir.

Değerlendirme

MEB'in sınıf annesi uygulamasına ilişkin aldığı karar, eğitim sistemine yapılan bir müdahale olarak değerlendirilmelidir. Velilerin eksiklikleri giderme amacıyla gönüllü olarak üstlendiği bu rolün, bazı olumsuz örnekler nedeniyle kaldırılması, eğitim camiasında tartışmalara yol açmıştır.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Yeni Müfredatı Onayladı: İşte Değişenler! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Yeni Müfredatı Onayladı: İşte Değişenler!

Eğitim-Sen'in vurguladığı gibi, bu kararın temelinde yatan sorun, okullara yeterli personel ve bütçenin ayrılmamasıdır. Bu noktada, eğitim sistemimizin genel bir gözden geçirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi adına daha kapsamlı adımlar atılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Editör: Egemen KEYDAL