Slumpflasyon, ekonomik durgunluk (slump) ve enflasyonun eş zamanlı olarak meydana geldiği bir ekonomik durumu ifade eder. Yani, ekonomik durgunlukla birlikte enflasyonun da arttığı bir durumu temsil eder. Bu durum, ekonomiler için son derece zorlu bir süreçtir, çünkü hem ekonomik büyüme yavaşlar veya durur, hem de enflasyon nedeniyle fiyatlar artar.Slumpflasyon Ve Shrinkflasyon

Slumpflasyonun Nedenleri

Slumpflasyona neden olan faktörler arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Enerji fiyatlarındaki artışlar: Enerji fiyatlarındaki yükseliş, maliyetleri artırarak enflasyonu tetikleyebilir.
 • Küresel resesyon: Dünya genelindeki ekonomik durgunluklar, slumpflasyonu etkileyebilir.
 • Küresel salgınlar: Pandemiler ve salgın hastalıklar, ekonomik durgunluğa ve enflasyona sebep olabilir.
 • Siyasi istikrarsızlık: Politik belirsizlikler, ekonomik dalgalanmalara neden olarak slumpflasyona yol açabilir.

Türkiye Örneği

Türkiye ekonomisi de geçmişte slumpflasyonu yaşamış bir ülkedir. Özellikle 2018 yılında, son çeyrekte yaşanan yüzde 3 küçülme ve yüzde 22,4 enflasyon, Türkiye'nin slumpflasyonla karşı karşıya kaldığı bir dönemi simgeliyordu.

Slumpflasyonla Mücadele Yolları

Slumpflasyonla başa çıkmak için alınabilecek önlemler arasında şunlar yer almaktadır:

Adres Değişikliği Bildirimi İşlemleri İçin Gerekli Belgeler Hangileridir? Adres Değişikliği Bildirimi İşlemleri İçin Gerekli Belgeler Hangileridir?
 • Enerji fiyatlarındaki artışları kontrol etmek: Enerji fiyatlarını yönetmek, maliyetleri düşürerek enflasyonu kontrol altında tutabilir.
 • Küresel ekonomiyi desteklemek: Uluslararası işbirliği ve ticaret, ekonomik büyümeyi destekleyebilir.
 • Salgınları kontrol altına almak: Sağlık önlemleri ve pandemi kontrolü, ekonomik istikrarı sağlamaya yardımcı olabilir.
 • Siyasi istikrarı sağlamak: Politik belirsizlikleri azaltmak, ekonomik güveni artırabilir.

Shrinkflasyon Nedir?

Shrinkflasyon, bir ürünün fiyatını sabit tutarak miktarını azaltma pratiğini ifade eden bir ekonomik terimdir. Bu durum, genellikle enflasyonist dönemlerde üreticilerin karlarını korumak amacıyla tercih edilir.Slumpflasyon Ve Shrinkflasyon (1)

Shrinkflasyonun Sebepleri

Shrinkflasyona neden olan faktörler şunlar olabilir:

 • Enerji fiyatlarındaki artışlar: Enerji maliyetleri arttığında, üreticiler maliyetleri dengelemek için ürün miktarını azaltabilir.
 • Ham madde fiyatlarındaki artışlar: Girdi maliyetlerindeki yükseliş, üreticilerin ürün miktarını azaltmasına sebep olabilir.
 • Üretim maliyetlerindeki artışlar: Genel maliyetlerdeki artışlar, ürün miktarının azaltılmasını tetikleyebilir.
 • Rekabetin artması: Piyasadaki rekabetin yüksek olduğu durumlarda, üreticiler fiyatları sabit tutarak miktarı azaltabilir.

Türkiye'deki Shrinkflasyon Örneği

Son yıllarda, Türkiye'de enflasyonist baskıların artmasıyla birlikte shrinkflasyon olayları yaygınlaşmıştır. Özellikle gıda ve temizlik ürünlerinde, tüketicilerin aynı fiyata daha az ürün almasıyla ilgili şikayetler artmaktadır.Slumpflasyon Ve Shrinkflasyon (2)

Shrinkflasyonla Mücadele Stratejileri

Shrinkflasyonla mücadele etmek için şu stratejiler uygulanabilir:

 • Enerji fiyatlarındaki artışları kontrol etmek: Enerji maliyetlerini düşürmek, üretim maliyetlerini azaltabilir.
 • Ham madde fiyatlarındaki artışları kontrol etmek: Girdi maliyetlerini yönetmek, üreticilere daha fazla esneklik sağlayabilir.
 • Üretim maliyetlerini düşürmek: Maliyetleri düşürmek, üreticilere ürün miktarını artırma fırsatı verebilir.
 • Rekabeti teşvik etmek: Piyasadaki rekabeti artırmak, tüketicilere daha fazla seçenek sunabilir.
Editör: Kader GÜL