Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi, Rektörümüz Prof. Dr. Erol Yaşar'ın talimatları doğrultusunda TÜBİTAK 1601 TTP (Teknoloji Transfer Profesyoneli) Çağrısı'na başvurarak başarılı bir sonuç elde etti. Bu önemli gelişme, 3 Nisan 2023 tarihinde başlayan başvuru sürecinin ardından, TÜBİTAK tarafından yapılan yaklaşık iki aylık değerlendirmenin ardından gerçekleşti. Sonuç olarak, projenin finanse edilmesine karar verildi ve 3 Temmuz 2023 tarihinde destek süreci başlatılacak.

Bu proje, Mersin TTO'nun kurumsal altyapısının güçlendirilmesine, üniversite-sanayi işbirliğinin artırılmasına, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ticarileştirilmesine odaklanmaktadır. İki yıllık bir süreyi kapsayan bu projede, üniversite projelerinin geliştirilmesi, yönetilmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi gibi çeşitli alt hedefler bulunmaktadır. Projenin temel amacı, Ar-Ge ve yenilikçilik alanında üniversitemizin performansını artırmaktır.

LGS Sonuçları Beklemede! Heyecan 28 Haziran'da Patlayacak! LGS Sonuçları Beklemede! Heyecan 28 Haziran'da Patlayacak!

Proje, araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik projelerine odaklanarak kamu-üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmeyi, üniversite tarafından üretilen bilgi ve buluşları Fikri Sınai Mülkiyet (FSM) koruma altına alma ve ticarileştirme süreçlerini hızlandırmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede, Mersin TTO'nun hizmet altyapısı güçlendirilecektir.

Proje kapsamında, Mersin TTO'nun yeniden yapılandırılması ve profesyonel hizmetler sunan bir ara yüz haline getirilmesi planlanmaktadır. Bu amaçla, Üniversitemizden akademisyenlerden oluşan Mersin TTO Yürütme Kurulu oluşturuldu. Ayrıca, Almanya ve Finlandiya'dan gelen profesyoneller ile Mersin'in önemli kurumları (Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, Mersin Deniz Ticaret Odası, Mezitli Belediyesi) arasında bir danışma kurulu oluşturuldu ve bu kurul, TÜBİTAK'a sunulan yıllık performans programına rehberlik etmektedir.

Bu proje sayesinde, Mersin TTO, kamu, sanayi ve üniversite arasında bir köprü rolü oynayacak ve işbirliğini artıracak bir yapıya dönüşecektir. Temel hedef, yürütme ve danışma kurulları, üniversite akademisyenleri ve bölgesel aktörlerle işbirliği yaparak Mersin'in inovasyon alanını geliştirmek ve üniversitemizi bir araştırma üniversitesi olarak yükseltmektir. Teknoloji Transfer Ofisimiz, Üniversitemizi "Girişimci ve Yenilikçi Üniversiteler" endeksinde daha üst sıralara taşımayı hedeflemektedir.

Mersin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin TÜBİTAK 1601 Projesi'ne olan kabulü, üniversitemizin Ar-Ge ve yenilikçilik alanındaki faaliyetlerini güçlendirmek ve yerel, ulusal ve uluslararası işbirliklerini teşvik etmek açısından büyük bir adım olarak değerlendirilmelidir. Bu proje, Üniversitemizin bilgi ve teknoloji transferini hızlandırarak, akademik çalışmaların endüstriye entegrasyonunu teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Projenin alt hedefleri, Mersin TTO'nun organizasyonel kapasitesini artırmayı, üniversite projelerini daha etkin bir şekilde yönetmeyi, değerlendirmeyi ve geliştirmeyi içermektedir. Bu süreçte, akademisyenlerin ve diğer ilgili paydaşların projelendirme ve uygulama aşamalarında daha fazla desteklenmesi hedeflenmektedir.Teknoloji Transferinde Yenilikçi Atılım Mersin Üniversitesi TÜBİTAK 1601 Projesi (1)Özellikle, proje çerçevesinde oluşturulan Mersin TTO Yürütme Kurulu ve Danışma Kurulu, projenin başarılı bir şekilde yürütülmesine rehberlik etmektedir. Ayrıca, Almanya ve Finlandiya gibi ülkelerden gelen profesyonellerin katılımıyla, uluslararası en iyi uygulamalara dayalı bir yaklaşım benimsenmektedir. Bu, Mersin TTO'nun uluslararası düzeyde rekabetçi olmasına katkı sağlayacaktır.

Proje aynı zamanda kamu, sanayi ve üniversite arasında daha sıkı bir işbirliği kültürü oluşturmayı amaçlamaktadır. Mersin TTO, bölgesel, ulusal ve uluslararası projelerin bir ara yüzü olarak faaliyet göstererek, üniversite tarafından üretilen bilgi ve teknolojilerin ticarileştirilmesine yönelik önemli bir köprü işlevi üstlenecektir.

Bu proje, üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeyde daha fazla tanınmasına ve başarılı bir şekilde rekabet etmesine olanak sağlayacaktır.

Editör: Egemen KEYDAL