TikTok Fenomenlerindean İlham Alınacak Trendler TikTok Fenomenlerindean İlham Alınacak Trendler

Birçoğumuzun bildiği üzere erkek cinsel organına pek de rahatça söylenemeyen bazı kelimeler kullanılıyor. Bu argo sayılabilecek 's*k' ve 'yak'** kelimelerini neden kullanıyormuşuz, nereden çıkmış bu yaygın sözcükler gelin bir bakalım...

Etimolojik Köken ve Gelişim:

Erkek cinsel organı için kullanılan argo sayılabilecek 's*k' kelimesinin kökeni Gök Türk Yazıtları'na dayanıyor. Dîvânu Lugâti't-Türk'teki bilgilere göre, 's*k' kelimesinin aslı "tamahkâr, istekli, hırslı" anlamındaki 'suk' kelimesinden gelmekte. Bilge Kağan Yazıtı'nda bu kelime, "Oğuz kaçıp Çin'e girdi. Eseflenip ordu sevk ettim. Hiddetle, ... oğlunu, karısını orda aldım‟ cümlesinde geçer.

'yak'** kelimesinin kökeni ve gelişimi ise biraz daha karmaşıktır. Kullanıcının anlatımına göre, 'yak'** kelimesinin kökü olan "yar" kelimesi, "salya, sümük" anlamına gelmekte ve "yar-lığ" kelimesiyle "yoksul, sefil, miskin" anlamı vermektedir. Ayrıca "yar-‟ fiil kökü ise "iki şeyi birbirinden ayırmak" anlamına gelir.Türk Dilindeki Argoların İlginç Hikayesinde Sk Ve Yak Kelimelerinin Sırları

Kullanım ve Anlam Evrimi:

's*k'aık"a karşılık gelir. Erkeklik uzvu anlamındaki 's*k' kelimesinin bir örten kelimesi ise 'yak'** olup esasen "silâh, zırh‟ anlamında kullanıldığını biliyor muydunuz? Bu kelime de Gök Türk Yazıtlarında geçmektedir.


Erkek cinsel organının argo kelimelerle ifade edilmesinin kökeni ve gelişimi merak konusu olmuştur. "sk" ve "y**ak" gibi kelimelerin kullanımı, Türk dilinin tarihine ve kültürüne ışık tutmaktadır. Gök Türk Yazıtları'na dayandığı bilinen "sk" kelimesi, aslen "tamahkâr, istekli, hırslı" anlamındaki "suk" kelimesinden gelmektedir. Bilge Kağan Yazıtı'nda "suk", "Oğuz kaçıp Çin'e girdi. Eseflenip ordu sevk ettim. Hiddetle, ... oğlunu, karısını orda aldım‟ cümlesinde geçmektedir. "y**ak" kelimesi ise "silâh, zırh‟ anlamında kullanılmıştır. Bu kelime de Gök Türk Yazıtlarında rastlanılan bir kelime türüdür.

Kullanıcının anlatımına göre, "yar" kelimesi, "salya, sümük" anlamına gelmekte ve "yar-lığ" kelimesiyle "yoksul, sefil, miskin" anlamı vermektedir. Ayrıca "yar-‟ fiil kökü ise "iki şeyi birbirinden ayırmak" anlamına gelir. Bu nedenle "y**ak" kelimesi, zamanla "uçurum kenarı, yar" anlamına türemiş olabilir. Genel olarak, bu argo kelimelerin kökenleri ve kullanımları, Türk dilinin derinliklerine ve kültürel yapısına ışık tutan önemli bir konudur.

Kullanıcı Kıpçak sözlüğüne göre "suk" kelimesinin "göz dikmek, harislenmek" anlamında olduğunu da yazdı. Karaçaylara göre ise suk, "arzu etmek, özlemek" anlamına gelmekte.

Sonuç olarak, "s*k" ve "yak" kelimelerinin kullanımı ve anlamı, Türk dilinin köklü geçmişi ve kültürel yapısını yansıtan zengin bir dökümantasyon sunmaktadır.**

Editör: Kader GÜL