Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, teknoloji geliştirme süreçlerine katılmak isteyen yetenekli gençleri ve her yaş grubundan insanları bir araya getirerek, stratejik öneme sahip, yüksek katma değerli ve küresel rekabet koşullarına uygun ürün, sistem ve bileşenlerin milli ve özgün olarak üretilmesini amaçlamaktadır. Vakıf, gençleri tespit etmek, eğitmek ve teknoloji alanında girişimcilik kültürünü geliştirmek için çeşitli projeler ve faaliyetler yürütmekte, aynı zamanda bilimsel çalışmalara katkıda bulunmaktadır.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın Oluşumu

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Türkiye'nin daha iyi bir dünya için sözünü ve sesini yükseltebilmesi, ekonomik ve insani açıdan gelişmiş toplumlar arasında yer alabilmesi için milli ve yerli teknoloji hamlesini gerçekleştirmeye inanan genç girişimciler ve profesyoneller tarafından kurulmuştur. Vakıf, yürüttüğü projeler ve çalışmalarla Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

WhatsApp, Görüntülü Aramalara Yeni Bir Soluk Getiriyor! WhatsApp, Görüntülü Aramalara Yeni Bir Soluk Getiriyor!

Teknoloji Devrimi ve Türkiye

Dünya genelinde 1970'lerde başlayan ve özellikle 1990'lı yıllarda bilişim alanında hız kazanan teknoloji devrimi, geç kalınması durumunda ülkeler arasında güçlü bir uçurum oluşturabilir. Türkiye'nin bu devrime geç katılması, toplumun birçok alanında bağımlılık yaratmış ve milli teknoloji hamlesini zorunlu kılmıştır.

Milli Teknoloji Hamlesi ve Bağımsızlık

Teknoloji ithalatının toplumlar için bir bağımlılık kaynağı olduğu gerçeği, ekonomiden savunmaya, eğitimden toplumsal gelişmişlik düzeyine kadar birçok alanda etkisini göstermektedir. Milli teknoloji hamlesi, toplumların gerçek anlamda egemen ve bağımsız olmaları için temel bir koşul olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Teknoloji Takımı, bu bağlamda toplumun teknolojik açıdan kendine yeterliliğini artırmaya odaklanmaktadır.

İnsan Kapasitesi ve Teknolojik Yeterlilik

Bir toplumun teknolojik açıdan kendine yeterliliğini sağlamada en temel unsur, yetişmiş insan kapasitesidir. Türkiye Teknoloji Takımı, bu inançla hareket ederek, ülkenin bu alandaki yetişmiş insan kapasitesini artırmak için çeşitli çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Vakfın Faaliyet Alanları

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, hedefine ulaşmak adına iki ana alanda projeler yürütmektedir:

1. Gençlere Yönelik Teknik Eğitim ve Atölye Çalışmaları

Potansiyel sahibi ortaokul, lise ve üniversite gençlerine yönelik teknik eğitimler ve atölye çalışmaları ile proje yarışmaları ve hekatonlara yönelik takımların kurulması ve desteklenmesi vakfın ana faaliyet alanını oluşturur. Bu sayede gençler, teknolojiye olan ilgilerini pratiğe dökme ve gerçek projelerde deneyim kazanma fırsatı bulurlar.

2. Teknoloji Girişimlerine Destek

Diğer faaliyet alanı ise, Türkiye'ye katma değer sağlayacak teknoloji girişimlerine kuluçka ve hızlandırma merkezlerinde lojistik, teknik ve danışmanlık destekleri, girişim sermayeleri ve melek yatırım ağları yoluyla sermaye destekleri sağlanmasına yönelik çalışmaları içerir. Bu sayede yenilikçi projelerin hayata geçmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlaması amaçlanır.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, milli teknoloji hamlesine önemli bir katkı sağlamaktadır. Gençlerin teknolojiye olan ilgilerini yönlendirerek yeteneklerini geliştirmelerine destek olmak, Türkiye'nin geleceğini şekillendirmek adına kritik bir rol oynamaktadır.

Editör: Egemen KEYDAL