"Bozkırın Tezenesi" olarak da anılan Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Kırşehir ilçesine bağlı Kırıkkale'nin Kırıkkale köyünde doğmuştur. Babasından ve büyükannesi Muharrem Ertaş'tan gelen müzik geleneğini sürdürerek Türk halk müziğine büyük katkılarda bulunmuştur.

Neşet Ertaş'ın müziği, Anadolu'nun geniş bozkırlarının ve yöresel hayatın yansımalarını taşıyan özgün ve derin anlamlar barındırmaktadır. Halk müziğindeki "Türkmen" ve "Abdal" kültürünü büyük bir ustalıkla birleştirerek kendine özgü bir tarz oluşturmuştur. Saz çalma ve söyleme yeteneğiyle tanınan Neşet Ertaş, özellikle bağlama çalımı ve kendine özgü yorumladığı türküleriyle hafızalarda iz bırakmıştır.

Kendisi Türk halk müziğinin önemli eserlerini icra etmiş, geleneksel türküleri günümüze taşımış ve bu türleri gelecek nesillere aktarmıştır. Bozkırın tezenesi olarak anılmasının sebebi, Anadolu'nun açık ve geniş bozkırlarının ruhunu, doğayı ve insan yaşamını türkülerine yansıtmış olmasıdır.

Neşet Ertaş, 25 Eylül 2012 tarihinde yaşamını yitirmiş olsa da, onun müziği ve mirası hala Türk halk müziği sahnesinde yaşamaya devam etmektedir.