Neşet Ertaş, Türk halk ozanı, Türkmen/Abdallık kültürünün ve müzik gelen1950'li yıllardan itibaren yaptığı plâklarla, babası Muharrem Ertaş’tan öğrendiği türkü ve bozlakların yanı sıra Orta Anadolu türkülerini, oyun havalarını kayıt altına aldı. "Bozkırın Tezenesi" olarak da tanınır.