Bir müvekkiliyle ilgili yine illegal yoldan bilgi alabilmek için savcı Ilgaz’ın karşısına çıkar. Ilgaz, mesleki etik konusunda katı kuralları olan başarılı ve sözü dinlenen bir savcıdır. Ceylin’in cesaretine hayran kalsa da, Ilgaz kurallarına sıkı sıkıya bağlıdır.

Ilgaz, kardeşi Çınar’ın katil olmakla suçlandığı bir cinayet vakasıyla karşılaşınca, ilk defa kendi kurallarını yıkar. Ceylin’den kardeşini savunmasını ister. Bu istek, ikisinin de hayatını değiştirecek olayların başlangıcını oluşturur.

Çınar’ın aklanması için çalışırken, Ilgaz ve Ceylin, ailelerine kadar uzanan bir gizem yumağının içine çekilirler. Her adım, yeni bir sırrı açığa çıkarırken, ikisi de kendi sınırlarını ve etik değerlerini sorgulamak zorunda kalır.

Ceylin’in kararlılığı ve gözü kara tavrı, onu başarıya götüren en önemli faktördür. Ancak, Ilgaz’ın mesleki etiğe olan bağlılığı ve kurallarına sadık kalma çabası da takdire şayandır. İkilinin birlikte çalışması, sadece adaletin tecellisine değil, aynı zamanda insan doğasının karmaşıklığına da ışık tutar.

Ceylin ve Ilgaz’ın hikayesi, sınırları zorlamanın, kurallara meydan okumanın ve adalet aramanın önemini vurgular. Bu hikaye, insanlığın doğasını anlamaya ve içinde bulunduğumuz dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye çalışırken karşılaştığımız zorlukları ve çelişkileri ele alır.