Memurlar ve Emekliler için Temmuz Ayı Zam Oranları Belli Oldu! Memurlar ve Emekliler için Temmuz Ayı Zam Oranları Belli Oldu!

Birden fazla cep telefonu ile Türkiye'ye dönen yolcular, getirdikleri ikinci telefonu fazladan gümrük vergisi ödese de yurda sokamayacaklar. Bu kapsamda, yurtdışından yolcu beraberinde getirilen birden fazla cep telefonunun, fazladan gümrük vergisiyle yurda sokulması uygulamasına yasak getirildi.

2. Yurtdışından Cep Telefonu Getirenler İçin Sınırlamalar

Yeni düzenleme ile artık kişiler, yurt dışından gümrük vergisi ödeyerek bile olsa yurda ikinci telefonu sokamayacaklar. İkinci telefona gümrükte el konulacak ve yolcu yeniden yurtdışına çıktığında el konulan telefon kendisine iade edilecek.

3. Cep Telefonu Getirme Sıklığı ve Vergi Muafiyeti

Ticaret Bakanlığı, muafiyet fazlası getirilen cep telefonlarının vergi kaybı ve kaçağının önüne geçilmesi amacıyla uygulamada değişiklik yaptı. Buna göre, cep telefonunun, yabancı misyon mensupları hariç, yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılması kaydıyla, üç takvim yılında 1 adet getirilebildiği belirtildi. Bu cep telefonu, yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokulabilecek.

4. Vergilendirme ve Kaçakçılık Önlemleri

Açıklamada, yolcu beraberinde hediyelik eşya statüsünde veya posta/hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muafen veya vergileri ödenmesi suretiyle dahi cep telefonu getirilmesinin mümkün olmadığı vurgulandı. Bu kapsamda, vergisi ödense bile ikinci cep telefonunu getirmenin mümkün olmayacağı belirtildi.

5. İkinci Cep Telefonu Getirme Yasağı ve Uygulanabilirlik

Yolcu beraberinde hediyelik eşya statüsünde veya beyana aykırı bir şekilde yurda sokulmak istenen ikinci cep telefonlarının İMEİ kaydı yapılmamak suretiyle kullanımı engellenemediği için bu kapsamdaki telefonun maktu vergileri ödenerek teslimi uygulamasının kaldırıldığı bildirildi.

6. İMEİ Kaydı ve Cezalar

Düzenleme ile sadece yolcu beraberinde getirilen kişisel eşya statüsünde olan bir adet cep telefonuna muafiyet tanınması uygulamasında değişiklik olmadığına vurgu yapılan açıklamada, yolcu beraberi hediyelik eşya statüsünde veya beyana aykırı bir şekilde yurda sokulmak istenen ikinci cep telefonlarının İMEİ kaydı yapılmamak suretiyle kullanımı engellenemediği için bu kapsamdaki telefonun maktu vergileri ödenerek teslimi uygulamasının kaldırıldığı bildirildi.

7. Gümrük Ambarında Bekletme Süresi ve Prosedürler

Açıklamada, yolcu beraberinde muafiyet fazlası olarak getirilen cep telefonunun, yolcu tarafından tekrar yurt dışına çıkışında teslim alınmak istenmesi halinde Gümrük Kanunu'nda belirtilen 3 aylık süre boyunca gümrük ambarlarında bekletilmesi ve süre içerisinde yolcunun tekrar yurt dışına çıkarken beraberinde teslim edilerek iade edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Editör: Kader GÜL