Erteleme davranışı, modern yaşamın bir parçası haline gelmiş durumda. Bu durumu sadece tembellik olarak görmek yaygın bir yaklaşım olsa da, aslında bu davranışın altında birçok farklı sebep olabilir. Psikiyatri Uzmanı Dr. Erman Şentürk'e göre, erteleme genellikle motivasyon eksikliği, zaman yönetiminde zorluklar, mükemmeliyetçilik eğilimleri ve başaramama korkusu gibi nedenlerle ortaya çıkabilir. Ayrıca, bazı kişiler için erteleme alışkanlık haline gelebilir ve bu, çalışma sistematiğiyle ilgilidir. Örneğin, bazıları daha planlı ve programlı çalışırken, bazıları işleri son dakikada yapmayı tercih edebilir ve bu şekilde başarılı olabilirler.

Erman Şentürk'e göre, erteleme davranışının bir bozukluk olarak değerlendirilmesi, genellikle sürekli hale gelmesi ve kişinin yaşamının her alanını etkilemesiyle ilgilidir. Kronik erteleyicilerin yaklaşık yüzde 20'sinde bu davranış alışkanlık haline gelebilir.

Dünyanın En Popüler Araba Markaları ve Modelleri Dünyanın En Popüler Araba Markaları ve Modelleri

Bu davranışla başa çıkmak için farkındalık çok önemlidir. Kişi, bu davranışı yaşadığını kabul etmelidir. Ardından, ertelemeye sebep olan etmenler belirlenmeli ve ortadan kaldırılmalıdır. Örneğin, sosyal medya kullanımının ertelemeye neden olduğu durumlarda, bu mecraların kullanımı sınırlandırılmalıdır. Ayrıca, işlerin her zaman mükemmel olmasının gerekmediğini kabullenmek ve zamanı doğru yönetmek de önemlidir.

Kişinin kendi başına bu sorunu aşması zor olabilir. Bu durumda, uzman rehberliğiyle bu davranışla başa çıkmak daha etkili olabilir.

Editör: Kader GÜL