Fıstık fiyatları bu sene oldukça yükselmiş görünüyor. Geçen yıla göre yüzde 100'den fazla artmış durumda. Özellikle Şanlıurfa'da, tescilli Keten Köyneği cinsi fıstık 350 TL'ye kadar, fabrikalarda tavlanan fıstık ise 450 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu yüksek fiyatlar hem alıcıları hem de satıcıları düşündürüyor. Fiyat artışları nedeniyle insanlar fıstığı daha az alabiliyor ve satıcıların da işleri zorlaşıyor gibi görünüyor.

Fıstık Fiyatlarında Üretici ve Tüketici Arasında Fark Artıyor 

Fıstık üreticileri ve satıcıları arasında fiyat artışının etkileri farklı şekillerde hissediliyor. Geçen yıl yaş fıstığın kilosu 80 ila 140 lira arasında satılırken, bu yıl 230 ila 350 lira arasında satılıyor. Bu da tüketici ve işletmelerin bütçelerine büyük bir yük getiriyor. Fıstık fiyatlarındaki bu hızlı artış, hem tüketici talebini düşürebilir hem de fıstık üreticilerinin daha fazla gelir elde etmesine olanak sağlayabilir. Ancak aynı zamanda, tüketici talebindeki düşüş ve yüksek fiyatlar nedeniyle ticaretteki dengesizlikler de gözlemlenebilir

Sıfır Faizli 150 Bin Lira Evlilik Kredisi: Başvurular Hızla Alınıyor Sıfır Faizli 150 Bin Lira Evlilik Kredisi: Başvurular Hızla Alınıyor

Fıstık Fiyatlarının Yükselme Sebepleri 

Fıstık fiyatlarının bu denli yükselmesinin ardında birkaç faktör bulunabilir. İlk olarak, iklim koşullarındaki değişiklikler ve kuraklık gibi faktörler fıstık üretimini olumsuz etkileyebilir, bu da arzı azaltarak fiyatları artırabilir. Aynı zamanda talep ve arz dengesizlikleri de fiyat artışının nedenlerinden biri olabilir. Artan talep, sınırlı arz karşısında fiyatları yukarı çekebilir.

Üretim de Tedarik Zinciri 

Üretim ve tedarik zincirindeki diğer faktörler de fiyatları etkileyebilir. Üretim maliyetlerindeki artışlar, işçilik ve tarım ürünlerine erişimde yaşanan zorluklar, nakliye masraflarındaki yükselme gibi unsurlar fiyatları artırabilir. Fıstık fiyatlarındaki artışın ardında birden fazla etken bulunuyor gibi görünüyor. Bu, hem üreticileri hem de tüketicileri etkiliyor ve pazardaki dengesizlikleri yaratıyor. Fıstık fiyatlarındaki değişimler, tarım ürünlerinin genel olarak ekonomiye ve tüketicilere etkilerini gösteren bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek fıstık fiyatları, farklı kesimleri farklı şekillerde etkiliyor. Genel olarak, fıstık fiyatlarındaki artışın ekonomik ve sosyal etkileri oldukça karmaşık hal almış durumda. Bu tür durumlar, tüketici davranışlarından işletmelerin stratejilerine kadar geniş bir yelpazede etkiler yaratabilir ve daha büyük sorunlar oluşmasına sebep olmaktadır.